Steun voor 13 projecten verduurzaming veehouderij

Er komt 800.000 euro beschikbaar vanuit Economische Zaken voor 13 projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de veehouderij.

Trefwoorden: #Economische Zaken, #overheid, #project 'Inventief uitdagen van de Natuur', #project 'Kringloop van verbinden', #staatssecretaris Dijksma, #Stichting Natuur en Milieu, #veehouderijsector, #verduurzaming veehouderij

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.NL - De Nederlandse overheid en de veehouderijsector willen de veehouderij duurzamer en diervriendelijker maken.

Deze projecten maken onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij waarvoor staatssecretaris Dijksma verantwoordelijk is.

De 13 gehonoreerde projecten omvatten een breed scala aan verbeterplannen op weg naar verdere verduurzaming van de veehouderij. Zo krijgen 3 veehouders met het project 'Inventief uitdagen van de Natuur' een bijdrage die gericht is op het uitsluiten van kunstmest en krachtvoer in de gehele bedrijfsvoering.

Het idee is dat de dieren grotendeels buiten lopen en gebruik maken van hoogwaardig gras op een gezonde bodem. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden om de grasproductie via natuurlijke processen te verhogen.

De vereniging Milieudefensie krijgt een bijdrage voor de projecten 'Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij' en 'Kaas met veevoer van dichtbij'. Beide projecten zijn erop gericht door het gebruik van lokaal veevoer het milieu te sparen.

In het project 'Kringloop van verbinden' werken 12 ondernemers aan op duurzaamheid gerichte vernieuwingen samen met maatschappelijke organisaties.

En er wordt door de dierenbescherming in samenwerking met veehouders, verwerkers, supermarkten en de Stichting Natuur en Milieu gewerkt aan uitbreiding van het Beter Leven keurmerk voor varken en kip met milieucriteria naast dierenwelzijnscriteria.