TNO start met 3 projecten in het kader van Horizon 2020

Van de 4 regelingen waarop TNO heeft ingetekend, zijn er 3 toegekend: Co-pilot, Consens en Great.

Trefwoorden: #Co-pilot, #Consens, #europa, #Great, #Horizon2020, #innovatie, #Publiek-private innovatieprojecten, #subsidie, #TNO

Lees verder

research

( Foto: Europese Commissie )

ENGINEERINGNET.NL - Horizon 2020 is de subsidieregeling van de EU waarin aan marktpartijen wordt gevraagd om innovaties op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen. Het gaat om innovaties waarvoor meerdere partijen nodig zijn.

Het project Co-Pilot gaat het om de ontwikkeling van een flexibele pilotinstallatie waarin kosteneffectief nanocomposieten zijn te produceren. Flexibel wil zeggen dat er meerdere type nanodeeltjes moeten kunnen worden geproduceerd met dezelfde installatie.

TNO doet al langere tijd onderzoek naar nanotechnologie, maar ook naar apparatuur om metingen te doen naar nanodeeltjes. In dit project treedt TNO op als coördinator. In Co-Pilot werken 13 bedrijven samen, waarvan ongeveer de helft tot het mkb behoort. Het project loopt tot en met 2018.

Bij het project Consens is TNO een van de deelnemende organisaties. Het project draait om procestechnologische ontwikkelingen. De EU wil dat er meer chemische installaties komen waarin meerdere stoffen kunnen worden geproduceerd.

TNO brengt onder meer kennis in op het gebied van regelen en meten, bijvoorbeeld door een sensor te ontwikkelen die kan meten of er vervuiling plaatsvindt bij een reactie. Door deze vervuiling in een vroeg stadium te detecteren kun je voorkomen dat een systeem dichtslibt. Het project loopt tot en met 2018.

Het EU-project GREAT brengt in kaart welke financieringsmogelijkheden er zijn voor grote Europese innovatie-initiatieven. Door een aantal concrete initiatieven te ondersteunen bij een financieringsverzoek, moet duidelijk worden waar alle toekomstige gecombineerde onderzoeksprojecten van kunnen profiteren en hoe.

Publiek-private innovatieprojecten zijn moeilijk te financieren. Er zijn wel geldstromen, maar het daadwerkelijk krijgen van voldoende kapitaal is complex en moeizaam. Dit maakt het zoeken naar financiering niet alleen tijdrovend maar ook risicovol.

Ook is het de bedoeling om overheden te adviseren hoe zij financieringsbronnen beter kunnen stroomlijnen, zodat het geld makkelijker bij onderzoeksprojecten terechtkomt.

TNO is een van de 12 deelnemers in het project GREAT.