Vlaamse landbouwers kiezen voor kleinschalige vergisting

De afgelopen jaren installeerden al meer dan 80 landbouwers een zogenaamde pocket- of microvergister op hun bedrijf om bedrijfseigen reststromen om te zetten in groene stroom en warmte.

Trefwoorden: #biogas, #biomassastromen, #landbouw, #microvergister, #pocketvergister, #restwarmte, #VILT, #Vlaams infocentrum land- en tuinbouw

Lees verder

nieuws

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Kleinschalige vergisting lijkt momenteel in de Vlaamse land- en tuinbouw de fakkel overgenomen te hebben van grootschalige vergisting.

Het aantal Vlaamse landbouwers dat investeert in pocketvergisters stijgt snel. Bovendien is er via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) sinds begin dit jaar tot 30% steun mogelijk voor de randinfrastructuur van kleinschalige vergisting zoals mestmixers, mestschuiven en pompsystemen.

Pocketvergisting is een technologie, waarmee bedrijfseigen biomassastromen anaeroob worden vergist, om op het landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Het gaat om installaties met een maximaal elektrisch vermogen van 200 kW en een jaarlijks vergiste hoeveelheid verse biomassa van 5.000 ton.

Boerderijvergisting is intussen door het Vlaams Klimaatfonds ook erkend als maatregel bij de aanpak van broeikasgasemissies binnen de melkveesector.


(bron: VILT)