Radboud Universiteit bouwt ondergronds lab

De Nijmeegse Radboud Universiteit bouwt aan een nieuw trillingsvrij en ondergronds lab voor spectromicroscopie.

Trefwoorden: #laboratorium, #microscoop, #Radboud Universiteit, #Scanning Probe Microscopy, #SPM-lab, #trillingsvrij

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - Omdat het lab optimaal trillingsvrij moet worden, wordt het niet boven- maar ondergronds, tot op een diepte van 15 meter, gebouwd.

Het nieuwe Scanning Probe Microscopy of SPM-lab van de Radboud Universiteit moet zo trillingsvrij mogelijk worden, omdat daarin de kleinste bewegingen van de kleinste deeltjes worden gemeten met supergevoelige microscopen.

SPM is een verzamelnaam voor apparaten die oppervlakten met een naald (probe) aftasten (scannen) en zo de eigenschappen van dat oppervlakte in beeld brengen.

Met de apparaten kun je bijvoorbeeld de ordening van grote moleculen bepalen en reacties in real time volgen.

De ondergrondse labruimtes rusten op een zes meter diepe fundering van een blok beton (van 150 ton) op zes trillingsdempers.

Op die manier wordt dit lab uiteindelijk het stilste lab van Nederland.


(bron en foto: Radboud Universiteit)

Op de foto: SPM-probe gezien door een elektronenmicroscoop.