Stoomketels maken slibverwerker nagenoeg energieneutraal

Slibverwerking Noord-Brabant, de grootste Europese slibverwerker, heeft dit gerealiseerd door de installatie van twee NEM-ketels en een Siemens stoomturbine.

Trefwoorden: #energieneutraal, #NEM-ketels, #NEM Energy, #Siemens stoomturbine, #slibverwerker, #Slibverwerking Noord-Brabant, #Stoomketels

Lees verder

Techniek

( Foto: SNB )

ENGINEERINGNET.NL - Het in Moerdijk gelegen Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is nu in staat om een hoeveelheid elektra op te wekken gelijk aan het verbruik van 7.000 tot 8.000 huishoudens.

De twee ketels genereren stoom uit restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van het slib. Deze stoom drijft onder hoge druk een turbine aan die op zijn beurt elektriciteit genereert.

SNB wekt die voor eigen gebruik op. Daarnaast produceert de installatie ook lagedrukstoom die bijvoorbeeld wordt gebruikt bij het voordrogen van het slib en het terugwinnen van grondstoffen.

NEM Energy (NEM) is de enige Nederlandse fabrikant van stoomgeneratoren voor industrie en energiecentrales. De montage van de ketels op het terrein van SNB startte in september 2014 na een voorbereidingstijd van een jaar. De installatie werd voor dat doel twee keer gedeeltelijk stilgelegd.

Marcel Lefferts, directeur SNB: "NEM heeft twee bestaande ketels vervangen door de nieuwe ketels, terwijl de installatie grotendeels bleef draaien. De doorlooptijd van het project moest tot een minimum beperkt blijven." Op het hoogtepunt waren er 250 mensen op locatie aan het werk om dit te realiseren.

Met de ketels vergroot SNB de productie van groene stroom met ongeveer een factor negen. Dat levert SNB en haar aandeelhouders milieuwinst en een fikse kostenbesparing op, wat direct bijdraagt aan de afspraken die de aandeelhoudende waterschappen in het Klimaatakkoord hebben vastgelegd.

Eén van die afspraken is om 30% op energieverbruik te besparen in de periode 2005 tot 2020.