Miljarden euro’s besparen met slimme energiesystemen voor particulieren

Dat laten testen zien in PowerMatching City, gelegen in Hoogkerk te Groningen, het eerste demonstratieproject ter wereld waarin een slim energienet in de praktijk is toegepast.

Trefwoorden: #DNV GL, #duurzame energievoorziening, #Enexis, #Essent, #Gasunie, #Groningen, #Hanze Hogeschool Groningen, #Hoogkerk, #ICT Automatisering, #micro warmtekrachtcentrales, #PowerMatching City, #slim energienet, #TNO, #TU Delft, #TU Eindhoven, #warmtepompen, #zonnepanelen

Lees verder

nieuws

( Foto: PowerMatching City - Essent )

ENGINEERINGNET.NL - In 2009 is PowerMatching City opgezet om te toetsen hoe energietransitie in de praktijk uitpakt.

In de tweede fase van deze praktijkproef, die in 2011 startte, leefden bewoners van 40 huishoudens in een wijk met duurzame energievoorziening.

Zij beschikten over zonnepanelen, micro warmtekrachtcentrales en warmtepompen waarbij met behulp van zonkracht, gas en aardwarmte eigen elektriciteit werd opgewekt en water verwarmd.

Door de inzet van slimme software werd elektriciteit gedeeld met de buren of werden huishoudelijke apparaten aangezet op momenten dat energie vanuit het lokale netwerk optimaal voorradig was.

PowerMatching City laat zien dat slimme energiesystemen technisch haalbaar zijn en dat flexibiliteit van economische waarde is voor onze samenleving. De opbrengsten kunnen oplopen tot 3,5 miljard euro. Deze baten bestaan uit het vermijden van investeringen voor nieuwbouw en onderhoud van energienetten door netbeheerders.

Ook kunnen energieleveranciers het gebruik van energie door klanten beter sturen, waardoor energie gunstiger is in te kopen op groothandelsmarkten. Daarbij kunnen energieleveranciers decentraal opgewekte energie gebruiken om op lokaal niveau vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten en zo kosten te vermijden.

In het onderzoek zijn samen met bewoners twee energiediensten ontwikkeld die flexibiliteit mogelijk maken: 'Slim kosten besparen' stelde de bewoners in staat om de kosten voor hun energieconsumptie en energieopwekking zo laag mogelijk houden. 'Samen aangenaam duurzaam' voorzag in de behoefte van bewoners om als buurt zo duurzaam mogelijk te leven.

PowerMatcher, de slimme software, speelde daarin een sleutelrol en stemde vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af. Opvallend was dat in de praktijkproef meer flexibiliteit bleek te zijn dan op grond van eerdere studies was verwacht en dat vraag en aanbod van energie beter in balans waren te brengen.

Om in de consumentenmarkt een grootschalige uitrol van diensten mogelijk te maken om flexibiliteit te ontsluiten is standaardisatie nodig, zowel om de kosten voor het ontsluiten van slimme apparatuur omlaag te brengen als de kosten voor de slimme energiediensten.

Het consortium van PowerMatching City bestaat uit de projectpartners DNV GL, Enexis, Essent, Gasunie, ICT Automatisering en TNO, en daarnaast uit de kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen.