Nieuwe publiek-privé partnerschap voor ontwikkeling onshore projecten

Wind4Flanders is een publiek-privé partnerschap tussen Electrabel en 5 financierings-intercommunales voor de ontwikkeling van onshore projecten in Vlaanderen.

Trefwoorden: #burgerparticipatie, #CO2-emissie, #Electrabel, #Figga, #Fingem, #Finilek, #holding, #IBE, #IKA, #publiek-privé partnerschap, #samenwerken, #Wind4Flanders, #windenergie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.Be - De coöperatieve vennootschap Wind4Flanders werd opgericht met als doel lokale actoren te betrekken bij de ontwikkeling van windturbineparken.

De oprichting werd bezegeld met de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst door de betrokken partners.

Wind4Flanders is een samenwerking tussen Electrabel en 5 financieringsintercommunales (Figga, Fingem, Finilek, IBE en IKA). Het gaat om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt.

Dit past volledig in de ambities van het bedrijf om tegen 2020 haar onshore windcapaciteit te verdubbelen naar 400 MW, en dit in samenwerking met lokale spelers.

Voor de financieringsintercommunales betekent dit een verderzetting van het engagement van de gemeentelijke aandeelhouders om te investeren in hernieuwbare energie.

Dit jaar zullen reeds 5 windturbineparken in de nieuwe structuur worden opgenomen en gerealiseerd: Westerlo (Langsheen E313), Haven Gent - Darsen, Genk Zuid (Aan het Albertkanaal), Wuustwezel (Langsheen E19), Haven Gent - Ghent Coal Terminal & Tower Automotive.

Elk van deze parken zal eveneens worden aangeboden voor burgerparticipatie via de coöperatieve CoGreen.

Een samenwerking met de publieke sector zal de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken in Vlaanderen bevorderen en op die manier bijdragen tot het bereiken van de Belgische doelstelling op vlak van de reductie van de CO2-emissies.