Economische dynamiek rond diepe geothermie stimuleren

Om de economische dynamiek rond geothermie te stimuleren, organiseerden Voka KvK-Kempen en Smart Grids Flanders op 4 mei een handelsmissie naar Grünwald.

Trefwoorden: #aardwarmte, #diepe geothermie, #geothermie, #handelsmissie, #Smart Grids Flanders, #Voka KvK-Kempen

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - De missie onder leiding van de ministers Muyters en Turtelboom kreeg de nodige media-aandacht en mikt nu op concrete vervolginitiatieven.

‘Aardwarmte is meer dan alleen een duurzame, stabiele en betaalbare bron van warmte en elektriciteit. De exploitatie ervan kan een stevige boost geven aan de Vlaamse economie.’

Dat stelde Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel Kempen in het persbericht dat Voka en Smart Grids Flanders uitstuurden naar aanleiding van de handelsmissie naar Grünwald op 4 mei.

Bart Timperman, hoofdredacteur van RTV, ging mee op missie en focust in zijn reportage o.a. op Janssens Pharmaceutica, dat op zijn site in Beerse de mogelijkheden van aardwarmte onderzoekt.

Minister Turtelboom spreekt zich voor de camera’s van RTV uit over mogelijke subsidies voor geothermie en ook Vic Swerts, afgevaardigd bestuurder van Soudal, klinkt voorzichtig positief.

Hetzelfde geluid klinkt bij andere meegereisde Vlaamse ‘captains of industry’. De missie bood Vlaamse bedrijven de kans om te ontdekken wat geothermie voor hen kan betekenen of - omgekeerd - wat zij kunnen bijdragen aan de uitrol van geothermie.

Wim Smet (Smet Group), Danielle Baetens (Grant@vice) en Ronny Van Broekhoven (AGC Glass Europe) getuigen over hun deelname.

Wim Smet, CEO, Smet Group: “We bezochten niet alleen een indrukwekkende Duitse centrale. Op het Rathaus van Grünwald werden ook twee mooie Kempische projecten gepresenteerd: één door Janssen Pharmaceutica en één door VITO.

Met die projecten kan de Kempen zich profileren als bakermat van de Belgische geothermie. Natuurlijk hoop ik dat ons bedrijf, als het zover komt, de diepe boringen mag uitvoeren. We willen dat doen in partnerschap met het Duitse bedrijf dat de putten hier in Grünwald heeft geboord.

Vlaamse boorbedrijven hebben nog niet de ervaring met diepe geothermieprojecten die men in Duitsland heeft, maar wij van Smet Group hebben als boorbedrijf van waterputten wel de juiste achtergrond. Bovendien leiden we onze arbeiders en booroperatoren nu al op voor dit type werk.

Die investering in opleiding gebeurt enerzijds met het oog op toekomstige Vlaamse geothermieprojecten, anderzijds zien we het als een springplank naar internationale opdrachten. Geothermie kan in onze sector een belangrijke hefboom worden en duurzame tewerkstelling creëren.”

Danielle Baetens, CEO, Grant@vice: “Het EFRO-project waarvan deze handelsmissie het sluitstuk vormt, moet een vervolg krijgen. Het is zoals minister Turtelboom vandaag zei: ‘Studies zijn goed, maar uiteindelijk moeten we op basis van die studies economische meerwaarde creëren.’

Ik ben betrokken bij het uitschrijven van het vervolgproject op ‘Geothermie 2020’ dat opnieuw steun hoopt te krijgen van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, red.). Het gaat om het uitbouwen van een coördinatie- en valorisatienetwerk dat vanuit een quadruple helixbenadering het aanspreekpunt vormt voor alle actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de uitrol van geothermie in de Kempen en van thermische netten in Vlaanderen.

We willen een zestal Vlaamse sites voor potentiële geothermieprojecten - allemaal in de regio van de Antwerpse en Limburgse Kempen - diepgaand evalueren om daarna tot actie over te gaan. waardoor we nu veel ruimer kijken.

Door de actieve betrokkenheid van Warmtenet Vlaanderen en Smart Grids Flanders draait het vervolgproject niet louter om geothermie, maar ook om warmtenetten en een slimmer elektriciteitsnet.

Nieuw is ook de klemtoon op stakeholder management. We willen sterk inzetten op samenwerking met en betrokkenheid van Vlaamse bedrijven die economische baat hebben bij de uitrol van geothermie.”

Ronny Van Broekhoven, Site Manager AGC Glass Europe en voorzitter Voka KvK Kempen: “AGC Glass Europe Mol maakt vlakglas, o.a. voor zonne-energie toepassingen en wij produceren zonnewerende coatings voor de automobielsector.

Ik ben dus mee op missie omdat energie-efficiëntie en hernieuwbare energie me interesseren, maar ook omdat ik sinds januari 2013 voorzitter ben van Voka - KvK Kempen. Naar analogie met het Strategisch Actieplan Limburg Kwadraat na de sluiting van Ford Genk besloten wij als Voka - KvK Kempen een Kempenplan op te stellen voor onze 27 gemeentes.

We brachten onze speerpunten in kaart om beter te kunnen focussen op de dingen waarin we goed zijn. Diepe geothermie kwam daarbij sterk uit de verf. Onze regio heeft hiervoor de juiste ondergrond, zoals vroegere studies uitwezen.

Hier kunnen wij het verschil maken. Ik vind het knap dat er vandaag twee geïnteresseerde ministers mee zijn. Met een terugverdientijd van meer dan twintig jaar vragen geothermieprojecten immers durf en een langetermijnvisie.

Als overheid moet je die aan de dag leggen. Zeker in crisistijd wanneer privé-investeerders zo sterk zijn gefocust op kostenreductie en terugverdientijd, dat ze amper oog hebben voor de zoektocht naar alternatieve energievormen.”


(bron en foto: Smart Grids Flanders)