Tennet neemt nieuwe grote offshore-netaansluiting in gebruik

HelWin2, met een capaciteit van 690 megawatt, transporteert windenergie van het Duitse deel van de Noordzee naar het vasteland, waar de stroom in het elektriciteitsnet wordt ingevoed.

Trefwoorden: #groene energie, #Helwin2, #High Voltage Direct Current, #HVDC, #offshore-netaansluitingen, #offshore windenergie, #Siemens, #TenneT, #windenergie, #windmolen, #windpark

Lees verder

Nieuws

( Foto: Tennet )

ENGINEERINGNET.NL - De capaciteit van HelWin2 komt overeen met een vermogen dat tot 860.000 huishoudens van stroom kan voorzien.

TenneT heeft eerder dit jaar al de offshore-netaansluitingen BorWin2 (800 MW), SylWin1 (864 MW) en HelWin1 (576 MW) voltooid. HelWin2 is de zevende offshore-netaansluiting die TenneT in gebruik neemt.

Er zijn nog vijf andere offshore aansluitingen in aanbouw.

HelWin2 is een High Voltage Direct Current (HVDC)-transportverbinding met een capaciteit van 690 MW. Dit project is de derde aansluiting van TenneT in de oostelijke Noordzee.

De verbinding loopt van het converterstation HelWin bèta over een afstand van 85 km als zeekabel naar het aanlandingspunt in Bussum. Van daaruit loopt de verbinding als ondergrondse kabel naar Büttel in Sleeswijk-Holstein.

Het HelWin2-project werd uitgevoerd door hoofdaannemer Siemens. De onderzeese en ondergrondse delen zijn door leverancier Prysmian geproduceerd en gemonteerd en de constructie van het converterplatform is uitgevoerd door Heerema Fabrication Group.

De op volle zee opgewekte windenergie wordt als wisselstroom naar een door TenneT beheerd converterplatform gevoerd (in dit geval HelWin bèta, circa 35 km ten noordwesten van Helgoland), daar in gelijkstroom omgezet en via een gelijkstroomkabel naar een converterstation op land getransporteerd.

Hier wordt de gelijkstroom weer omgevormd in wisselstroom, die vervolgens in het hoogspanningsnet wordt ingevoed.