Scholen en apothekers leveren radioactief afval in

Deze zomer haalden NIRAS en het FANC radioactief afval op bij 36 scholen en 18 apothekers. Het gaat om radioactieve stoffen die vroeger gebruikt werden.

Trefwoorden: #apothekers, #FANC, #NIRAS, #ophaling, #radioactief afval, #radioactieve stoffen, #scholen

Lees verder

nieuws

( Foto: NIRAS )

ENGINEERINGNET.BE - In totaal haalden NIRAS en het FANC de voorbije weken 138 radioactieve items (zoals radium- en uraniumhoudende gesteenten, thoriumbronnen en uranylacetaat) op bij scholen en apothekers.

32 deelnemers kwamen uit Vlaanderen, 7 uit Brussel en 15 uit Wallonië. Het afval dat werd opgehaald, is laagradioactief en relatief ongevaarlijk.

De radioactieve stoffen in de scholen zijn afkomstig van lespakketten over radioactiviteit die in de jaren 1960-1970 gebruikt werden in de wetenschapslessen. Bij apothekers gaat het vooral om stoffen die vroeger dienst deden als kleurstof in chemische tests.

Ze worden nu niet meer gebruikt, maar liggen vaak nog ergens opgeslagen. NIRAS haalde met deze campagne het afval op en geeft het een veilige eindbestemming.

Al het opgehaalde afval wordt gesorteerd en verwerkt op de site van Belgoprocess, de dochteronderneming van NIRAS in Dessel. Nadien blijft er een heel beperkt eindvolume over. Dat afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van zijn definitieve berging.

Jean-Paul Minon, directeur-generaal van NIRAS: “We zorgen ervoor dat het afval niet in het leefmilieu terechtkomt. Dat is een van de belangrijkste taken van NIRAS.”