Prestigieuze Prijs Malou Malou voor Chantal Van Audenhove

Professor Chantal Van Audenhove, directeur van het onderzoekscentrum LUCAS - KULeuven is de laureaat 2015 van het Fonds Malou Malou dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

Trefwoorden: #Chantal Van Audenhove, #Koning Boudewijstichting, #KU Leuven, #Prijs Malou Malou, #vroegtijdige zorgplanning, #zorg, #zorgverstrekking

Lees verder

research

( Foto: © Vanessa T'Kindt - Vlaamse Ouderenraad vzw )

ENGINEERINGNET.BE - De prijs Malou Malou is goed voor 100.000 euro, maar de Koning Boudewijnstichting investeert ook nog eens 120.000 euro in onderzoek en initiatieven die zich bezighouden met het vroegtijdige zorgplanning door individuen.

Daarmee wil de Stichting de dialoog stimuleren tussen ouderen en de mensen die hen verzorgen.

Prof. Van Audenhove, een autoriteit in het domein van vroegtijdige zorgplanning voor mensen met dementie, ontvangt de prijs Malou Malou als erkenning voor het onderzoeksproject ‘weDECide’: We Discuss End-Life-Choices.

Zij werkte met haar team een communicatietraining uit voor zorgverstrekkers in woon- en zorgcentra, en meer specifiek voor zij die werken in afdelingen voor mensen met dementie.

Het doel is om de kwaliteit van de gesprekken over vroegtijdige zorgplanning te verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat beslissingen over het levenseinde in écht overleg met de dementerende personen en hun familie worden genomen, en dat de zorg nog meer wordt afgestemd op de persoon en zijn of haar wensen.

Het Fonds Malou Malou steunt onderzoek dat de levenskwaliteit verbetert van oudere mensen met een neurodegeneratieve ziekte. De voorkeur gaat naar vernieuwende projecten die een niet-farmacologische aanpak voorstellen voor de functionele, klinische of psychosociale problemen waarmee deze mensen kampen.

In 2013 en 2014 werden 12 pilootprojecten ondersteund bij het tot stand komen van de actie Vroegtijdige Zorgplanning (Advanced Care Planning – ACP) van de Koning Boudewijnstichting.

Met de lessen die daaruit werden getrokken wil de Stichting nu organisaties op een meer structurele manier versterken bij het opzetten van activiteiten of ontwikkelen van methoden om vroegtijdige zorgplanning in de praktijk te brengen.

Deze maand werden opnieuw 6 projecten rond VZP ondersteund. Elk van de geselecteerde projecten zullen nu binnen de eigen setting deze verder verspreiden en implementeren.

Dit gaat van vormingstrajecten bij het Universitair Ziekenhuis Gent tot het uitwerken van een aangepaste zorgplanning voor personen met migratie-achtergrond in Brussel (Huis voor Gezondheid).