Eerste brandstofcel in Nederlands woonhuis geplaatst

Het gaat om een twee jaar durende test in een woning te Utrecht, als onderdeel van een groot Europees project, om deze technologie verder te ontwikkelen en uiteindelijk te vermarkten.

Trefwoorden: #brandstof, #brandstofcel, #elektrische energie, #Europees project, #verwarming, #warmte, #waterstof

Lees verder

Techniek

( Foto: Bo-Ex )

ENGINEERINGNET.NL - De brandstofcel zet waterstof om in elektrische energie. De waterstof wordt onttrokken aan het aangevoerde gas. In de waterstofcel reageert de waterstof eerst met zuurstof, waarbij stoom vrijkomt.

De warmte wordt gebruikt voor centrale verwarming en het verwarmen van water. Een omvormer zet de geproduceerde gelijkstroom om in wisselstroom voor het elektriciteitsnet.

Het voordeel van deze manier van energie opwekken is dat een brandstofcel een besparing kan opleveren van 50% op het gebruik van energie. De verwachting is dat deze technologie een gemiddeld gezin een besparing van tussen de 500 en 750 euro per jaar gaat opleveren.

De geplaatste brandstofcel gaat voor een periode van 2 jaar worden getest in een woning, gelegen aan de Nicolaasweg te Utrecht. Dit maakt onderdeel uit van een groot Europees project, waar woningverhuurder Bo-Ex aan deelneemt.

Projectleider André van Leeuwen van Bo-Ex: “We experimenteren samen met huurdersvereniging DeKasKo in Utrecht, Nefit/Bosch uit Deventer en Bos Installatiewerken uit Utrecht, met de nieuwe techniek voor het duurzaam opwekken van energie en warmte in woningen. Hiermee koppelen wij duurzaamheid en woonlastenverbetering aan de positie van mensen met een laag inkomen.”

Doel van dit demonstratieproject is om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Dit moet helpen om de brandstofcel-technologie verder te ontwikkelen tot een product dat seriematig kan worden geproduceerd tegen een marktconforme prijs.

In de afgelopen jaren investeerde Bo-Ex fors in het verduurzamen van haar woningen. “Wij brengen ook mensen bij elkaar, faciliteren en laten huurders zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen,” aldus Van Leeuwen. “Dankzij deze innovatieve partijen kunnen we met slimme, duurzame maatregelen onze huurders helpen om energie te besparen en woonlasten te verlagen.”

Bo-Ex heeft in de regio Utrecht bijna 9.000 huurwoningen in bezit. Deze woningen liggen verspreid over de stad en zijn vrij divers in woningtype en prijsklasse. Het gaat daarbij ook om groepswoningen en een hostel. Ook heeft Bo-Ex garages, bergingen en bedrijfsruimten in beheer.

Daarnaast worden ook koopwoningen in opdracht van Bo-Ex gebouwd.