Voormalige IWT-fondsen geïntegreerd in FWO-werking

De programma's strategisch en klinisch doctoraatsonderzoek kennen een succesvolle doorstart na de integratie binnen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO).

Trefwoorden: #doctoraatsonderzoek, #Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, #FWO, #IWT, #subsidie, #wetenschappelijk onderzoek

Lees verder

research

( Foto: Solvay )

ENGINEERINGNET.BE - Sinds begin januari zijn er drie programma's van het voormalige IWT overgeheveld naar en geïntegreerd binnen het FWO.

Na enkele maanden van grondige voorbereiding is het FWO er in geslaagd de continuïteit van deze programma's te respecteren.

Eind januari opent, zoals voordien, de oproep voor deze drie programma's en de SBO-beurzen met ingangsdatum 1 januari 2016 worden nu administratief en financieel behandeld door het FWO.

Wetenschappers merken dus weinig van deze overdracht en kunnen zich blijven concentreren op hun core business: hun onderzoek.

Dit zijn de programma's rond Strategisch Basisonderzoek die vanuit het IWT overgebracht zijn naar het FWO:

  1. Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) behandelt vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen. Deze onderzoeksprojecten kunnen zowel een economische als een maatschappelijk finaliteit hebben.
  2. De doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek, goed voor 2 termijnen van 2 jaar. Het gaat om strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit of een finaliteit die aansluit bij 1 van de 6 transitiegebieden uit de VRWI Toekomst¬verkenningen 2025.
  3. Het Toegepast Biomedisch onderzoeksprogramma met een primair Maatschappelijke finaliteit (TBM) wilt op lange termijn bijdragen aan de implementatie van nieuwe therapieën, diagnosetechnieken en preventiemethoden, die -tengevolge van een gebrek aan industriële interesse-, zonder deze overheidsfinanciering niet tot bij de patiënt zouden geraken.

Sinds 1 januari 2016 telt het FWO-team 62 medewerkers.


Over het FWO
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) stimuleert het ontwikkelen van nieuwe grensverleggende kennis in alle wetenschappelijke disciplines.

Het FWO financiert excellente onderzoekers (2.950 in 2014) en onderzoeksprojecten (1.400 projecten in 2014).

Het FWO krijgt financiële steun hoofdzakelijk van de Vlaamse Gemeenschap, maar ook deels van de Federale Overheid, Europese instellingen en vele bedrijven en stichtingen.