VITO’s Balmatt-site kan 4de grootste geothermiecentrale van Europa worden

Raad van bestuur onderzoekscentrum VITO heeft beslist om door te gaan met de tweede boring. "Het reservoir blijkt meer potentieel te hebben dan de meest waarschijnlijke aanname..."

Trefwoorden: #balmatt, #energie, #geothermie, #viro

Lees verder

research

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Zoals geweten, heeft het Vlaamse onderzoekscentrum VITO op de Balmatt-site in Mol een eerste boring uitgevoerd naar mogelijke ondergrondse warmwaterreservoirs die gebruikt kunnen worden voor diepe geothermie.

"Zoals de stoomwolk tijdens de pompproef al liet vermoeden, klopten de berekeningen van onze experten en heeft de proefboring een warmwaterreservoir in de Kolenkalk bereikt, laat het centrum weten.

"Het reservoir blijkt zelfs meer potentieel te hebben dan de meest waarschijnlijke aanname van de onderzoekers", aldus VITO. De raad van bestuur heeft op 16 februari jl. dan ook beslist om door te gaan met de tweede boring.

De tweede boring begint deze week en zal tegen eind juni 2016 beëindigd zijn. De experten hebben op basis van de verkregen kennis uit de eerste boring het boortracé aangepast. De top bevindt zich op 7,5 meter van de eerste put, dus ook op de Balmatt-site.

Het centrum gaat er van uit dat de beide putten in productie en continu bedrijf een thermisch potentieel van 15 tot 17 MWth en een elektrisch potentieel van meer dan 1,5 MWel kunnen genereren.

"Een volledige geothermiecentrale - gebaseerd op 6 putten - zou dus meer dan 5 MWel kunnen leveren." Daarmee zou de Balmatt-site de vierde grootste geothermiecentrale uit Europa worden.

Naast warmte ook elektriciteit
Na de realisatie van de tweede boorput will het onderzoekscentrum een warmtewisselaar installeren samen met een eerste ORC (Organic Rankine Cycle).

Met deze opstelling zal het nagaan of elektriciteitswinning haalbaar is. Daarnaast zal de continue werking van de beide putten de onderzoekers toestaan om temperatuur en debiet over een langere periode (maanden) te volgen. De warmtelevering aan VITO-SCK zal vanaf de zomer van 2017 kunnen gebeuren.

Dit is nog maar het begin
Indien de parameters na de tweede boring even veelbelovend zijn, dan zouden de inwoners van Mol en Dessel de kans kunnen krijgen om hun woning te verwarmen aan ca. 120 euro/maand gedurende de komende 20 jaar voor een gemiddelde woning met een warmtegebruik van 23 MWth.

Dat komt overeen met de huidige lage energiefactuur, die echter afhankelijk is van de prijsschommelingen op de globale olie- en gasmarkt, én van het aanbod van weersafhankelijke hernieuwbare energie.

“Om dit te realiseren voor het gehele gebied van de Antwerpse en Limburgse Kempen, zo’n 45 gemeenten en ca. 900.000 inwoners, is overleg met de Vlaamse regering nodig, onder meer voor het voeren van een slim concessiebeleid en de wijziging van de huidige EPB-regelgeving”, zegt gedelegeerd bestuurder Dirk Fransaer.

Experts verwachten dat met het volledige plan kan worden voorzien in de opwekking van groene elektriciteit die meer dan 10% van de Vlaamse elektriciteitsproductie dekt. Dit betekent dat de CO2-uitstoot van Vlaanderen onmiddellijk zou dalen met 2 Mton CO2.

De onderzoekers zijn er bovendien van overtuigd dat de luchtkoeling van de ORC kan worden gebruikt voor massale en goedkope CO2-captatie. VITO heeft in dit domein reeds een patent aangevraagd en werkt samen met Thomas More aan een demo-installatie.

Het onderzoeksinstituut voert naar eigen zeggen "ook besprekingen met bestaande bedrijven over de implementeerbaarheid van een CO2-captatiesysteem. En er zijn gesprekken met mogelijke afnemers van CO2."