Zo versnellen we de transitie naar een slim energielandschap

Wat moet er op korte termijn gebeuren om de transitie naar een slim energielandschap te versnellen? Smart Grids Flanders vroeg het n.a.v. haar 5e verjaardag aan 5 kopstukken uit de sector.

Trefwoorden: #energie, #energiebeheer, #slimme energiemeter, #smart grid, #Smart Grids Flanders

Lees verder

ee_art

ENGINEERINGNET.BE - Els Descheemaeker, Head of big data retail Innovation@RWE bij Essent: “We staan voor grote veranderingen. Om die met vertrouwen en een positieve bril tegemoet te treden, moeten we lef en doorzettingsvermogen tonen, ook bij het loslaten van complexiteiten uit het verleden.

We hebben een strategisch en operationeel energieplan nodig op Europees niveau, maar ook meer en betere samenwerking tussen de regio’s en federaal. Overheden, regulatoren, leveranciers en consumenten moeten vertrouwen tonen in elkaar.

We moeten meer samen co-creëren en minder op eilandjes werken. Tenslotte moeten kleinere spelers en start-ups de kans krijgen om in en buiten de energiemarkt hun rol te spelen.”

Koen Van Peteghem, General Manager van CG Holdings Belgium NV uit Mechelen, vroeger bekend als ‘Pauwels’: “Er moet een stabiel kader en een consequente visie worden uitgetekend en vastgelegd. Die visie moet rekening houden met randvoorwaarden zoals de reductie van CO2-uitstoot en de technische mogelijkheden.”

Peter Van Den Heede, Marketing & Business Development Manager Smart Grids CEU bij ABB: “Om de Europese doelstellingen te halen, moeten we nog meer inzetten op duurzaamheid.

Op korte termijn moet de regelgeving zich aanpassen aan de nieuwe trends en evoluties in de markt. Alleen zo kunnen nieuwe spelers de kans krijgen om met innovatieve oplossingen deel uit te maken van ons energielandschap.

Om de participatie van het brede publiek aan te moedigen, moeten er ondersteunende maatregelen zijn voor particulieren die thuis voor een slim energiebeheer kiezen. Zulke maatregelen kunnen de Vlaamse ‘energie- innovatie’ een boost geven en zorgen dat nieuwe marktmodellen hier ingang vinden en verder geëxporteerd worden.”

Frederik Loeckx, CEO van Triphase: “De energiesector heeft nood aan een holistische roadmap die wordt gedragen door de verschillende overheden maar ook door de netbeheerders en de industrie.

Uit de roadmap moeten initiatieven voortvloeien die barrières in verschillende domeinen wegwerken – ik denk aan regelgeving, vergunning, tariefzetting… Vandaag wordt elk van die topics op een apart eilandje behandeld.

Ook binnen de industrie moet er een betere samenwerking komen tussen verschillende ondernemingen. We moeten werken aan een ecosysteem van grote en kleine ondernemingen zodat we totaaloplossingen kunnen aanbieden met een internationale positionering.”

Peter Verboven, Algemeen Directeur Smart Grids Flanders:“De afgelopen vijf jaar kregen we een voorsmaakje van het toekomstig energielandschap en kwamen er heel wat componenten op de markt die een stuurbaar systeem mogelijk maken.

Nu wordt het tijd voor totaaloplossingen. Verschillende componenten en individuele systemen - afkomstig van uiteenlopende aanbieders, uit uiteenlopende sectoren - moeten samenkomen op volkomen nieuwe manieren.

De cruciale uitdaging wordt dan ook het uittekenen - en vooral het uitproberen - van nieuwe business modellen die spelers uit de hele waardeketen samenbrengen. Ook de regelgeving zal een stukje mee moeten evolueren.”


(bron en foto: Smart Grids Flanders)