Ontmanteling kernreactor Thetis van de UGent voltooid

De kernreactor Thetis van de UGent werd tot 2003 gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Na een lange voorbereidingsperiode is de reactor nu formeel ontmanteld.

Trefwoorden: #kernreactor, #ontmanteling, #radioactiviteit, #SCK, #Studiecentrum voor Kernenergie, #Thetis, #UGent

Lees verder

research

( Foto: © Hilde Christiaens, afdeling communicatie, UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Dit betekent dat er geen radioactieve stoffen of materialen meer aanwezig zijn in het gebouw.

De declassering van een kernreactor, een primeur in België, is het resultaat van een uitstekende samenwerking tussen de UGent en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN).

De onderzoeksreactor Thetis van de UGent werd in 1967 in gebruik genomen. Het gaat om een proefreactor, die enkel werd ingezet voor wetenschappelijke experimenten, niet om energie op te wekken.

Thetis werd definitief stilgelegd op 17 december 2003. Daarna werden de nodige maatregelen genomen om de reactor in een veilige modus te brengen in afwachting van de ontlading en ontmanteling.

Voor het management van de ontmanteling werd een beroep gedaan op het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN), dat een unieke kennis heeft opgebouwd met de ontmanteling van zijn reactor BR3.

In 2010 zorgde Transnubel voor de ontlading en de afvoer van alle nucleaire brandstof. Wat achterbleef was de sterk geactiveerde structuur in de reactorkuip en de infrastructuur die nodig was voor o.m. koeling en ventilatie.

Delen daarvan kunnen ook licht radioactief besmet zijn. Deze onderdelen werden tussen 2013 en 2015 ontmanteld door Belgoprocess (i.s.m. Mourik). Alles werd gedemonteerd en, na zeer grondige controle op radioactiviteit door de Dienst voor Fysische Controle (stralingsbescherming) van de UGent veilig afgevoerd.

Tot slot heeft diezelfde dienst de hele reactorvleugel gescand om eventueel nog resterende radioactiviteit op te sporen en, zo nodig, veilig te verwijderen.

Intussen zijn er geen radioactieve stoffen of materialen meer in het reactorgebouw aanwezig. Het gebouw is, op de bodem van de reactorkuip na, vrijgegeven.

Na uitgebreide inspecties hebben het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), Euratom en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de kernreactor in 2015 formeel ontmanteld verklaard.

Sluitstuk van dat beslissingsproces is de publicatie van een Koninklijk Besluit (14/12/2015) tot opheffing van de vergunning voor de reactor.