Hoe zou het zijn met ... de hoogspanningsprojecten van Elia?

In zijn jaarverslag 2015 geeft Elia een overzicht van de lopende technische projecten. Wij maakten een kort overzicht van de investeringen in het Belgische hoogspanningsnet.

Trefwoorden: #brabo, #elia, #hoogspanning, #national grid, #nemo, #oostlus, #stevin, #transformator

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - In 2015 voerde Elia in totaal voor 353 miljoen euro aan projecten uit. "De bouw van een aantal grote hoog­spannings­infra­structuur­projecten in België is al behoorlijk gevorderd", aldus Elia in zijn verslag.

De grootste investering in 2015 vond plaats in het kader van het Stevin-project (70 miljoen), gevolgd door het Nemo-project (31,2 miljoen).

Het Stevin-project zorgt ervoor dat energie van offshore windparken aan land kan worden gebracht en doorheen het binnenland kan worden getransporteerd. Het project versterkt het Belgische hoogspanningsnet door de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt over een afstand van 47 kilometer tussen Zeebrugge en Zomergem. Begin april 2015 vatte Elia de werken aan. Het einde van de werken is gepland voor eind 2017.

Elia en National Grid tekenden in februari 2015 een joint-venture overeenkomst voor de realisatie van de eerste onderzeese stroomverbinding tussen Groot-Brittannië en België Nemo. Na de voltooiing van het project zal de interconnector een capaciteit toelaten van 1000MW.

De stroomverbinding zal bestaan uit een 140 kilometer lang kabeltraject en zal genoeg elektriciteit vervoeren voor de voorziening van een half miljoen woningen. De ingebruikname is voorzien in het eerste kwartaal van 2019.

Het Brabo-project is van cruciaal belang voor de elektriciteitsbevoorrading van heel België, en meer bepaald van het Antwerpse havengebied. Het gaat om de installatie van een extra dwarsregeltransformator in Zandvliet in 2015, de upgrade van de bestaande 150 kV-lijn tussen Zandvliet en Doel naar een 380kV-lijn in 2016 en de installatie van een nieuwe380 kV-lijn, in een laterefase, tussen het hoogspanningsstation van Zandvliet, het nieuwe station in Lillo en het hoogspanningsstation Mercator (gemeente Kruibeke).

In 2015, een half jaar vroeger dan de oorspronkelijke planning, werd de nieuwe dwarsregeltransformator in Zandvliet in dienst genomen. In totaal zijn er nu 4 van dit soort transformatoren aan de grens met Nederland, waardoor Elia de kritieke fases tijdens de winterperiode beter kan opvangen.

Stroom die uit Nederland wordt geïmporteerd zal dankzij de vierde transformator beter verspreid worden over het net. Dat betekent een belangrijke verbetering van de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet.

De werken aan de Oostlus zijn gestart op 1 juni. Bij dit project worden erover een afstand van 21 kilometer hoogspanningskabels aangelegd. Deze lopen door de gemeentes Bütgenbach, Malmédy, Waimes en Amblèves.

Zij worden hier aangelegd om de energie op te vangen die de hernieuwbare energiebronnen in de regio produceren. Het einde van de werken is voorzien voor 2017.