Onderzoek: milieuwinst in transportsector valt vaak tegen

De Leidse industrieel ecoloog David Font Vivanco concludeert op basis van nieuwe rekenmethoden dat eco-innovaties vaak niet de milieuwinst opleveren die producenten verwachten.

Trefwoorden: #emissie, #logistiek, #milieuvriendelijk, #milieuwinst, #transport, #uitstoot, #vrachtwagen

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - De transportsector is verantwoordelijk voor meer dan 20% van de broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Innovaties in de sector kunnen dus flinke milieuwinst opleveren.

Wanneer fabrikanten met nieuwe producten komen, proberen ze vooraf te voorspellen hoe groot de totale milieubelasting hiervan zal zijn. Ze doen dat bijvoorbeeld op basis van levenscyclusanalyses. Maar de milieuwinst die ze zo berekenen valt in de praktijk vaak tegen.

David Font Vivanco: "Door het rebound-effect wordt de beoogde energiebesparing gedeeltelijk of zelfs geheel op een andere manier teniet gedaan."

Dit wordt duidelijker aan de hand van een voorbeeld. Fabrikanten ontwikkelen personenauto’s die efficiënter omgaan met brandstof, met als doel een hogere energie-efficiëntie.

Doordat ze besparen op brandstof, ondervinden gebruikers dus economisch voordeel. De energiebesparing wordt echter alsnog gedeeltelijk teniet gedaan omdat het bespaarde geld opnieuw wordt uitgegeven aan meer autorijden of reizen.

Vivanco: "We hebben een nieuwe definitie ontwikkeld: het environmental rebound effect’ Bestaande definities zijn vaak redelijk technologisch en definiëren efficiëntie bijvoorbeeld als de ratio tussen de hoeveelheid gebruikte brandstof en transport. Het environmental rebound effect leunt op concepten uit de industriële ecologie en is veel breder; het neemt bijvoorbeeld ook andere emissies mee."

Behalve van dieselauto’s werd ook het rebound-effect berekend van onder meer elektrische auto’s, systemen om auto’s en fietsen te delen en katalysatoren.

Vivanco: "Sommige innovaties kunnen niet als eco-innovaties worden beschouwd. Bij dieselauto’s is er zelfs een toename in emissie in plaats van een afname."

Deze nieuwe methode kan leiden tot betere informatievoorziening voor mensen die werkelijk willen bijdragen aan een milieuverbetering.

Ook beleidsmakers kunnen volgens Vivanco profiteren van de betere berekeningen.


(bron: Universiteit Leiden)