Zeehavens willen emissies van afgemeerde schepen verminderen

Doel is om in 2028 grote containerschepen in de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (Le Havre, Rouen, Parijs) te voorzien van walstroom, om generatoren uit te zetten.

Trefwoorden: #Antwerpen, #Bremen, #containerschepen, #emissies, #generatoren, #Hamburg, #Haropa, #Le Havre, #Parijs, #Rotterdam, #Rouen, #schepen, #walstroom, #Zeehavens

Lees verder

Nieuws

( Foto: Port of Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Deze samenwerking is cruciaal om walstroom te laten slagen. We gaan als havens onze walstroom-aanpak op elkaar afstemmen. Dat moet leiden tot standaardisatie, lagere kosten en een versnelling van de toepassing van walstroom - met behoud van een gelijk speelveld tussen de havens.”

Toepassing van walstroom is ingewikkeld. Zo is er onduidelijkheid over het toekomstig Europees beleid omtrent het al dan niet verplichten van walstroom. Internationale regels zijn nodig om te voorkomen dat de concurrentiepositie van havens die voorop lopen met verduurzamen verslechtert.

Investeringen in walstroom kunnen nu niet uit: er zijn grote investeringen in infrastructuur nodig die niet zonder overheidssteun kunnen. Er zijn ook nog weinig kant-en-klare oplossingen voor het inpassen van walstroom op drukbezette kades.

Op dit moment is nog maar een beperkt aantal containerschepen voorzien van een walstroomaansluiting. Er zijn momenteel in Europa dan ook geen terminals met walstroominstallaties voor grote containerschepen.

Tot slot zijn belastingregels nu ongunstig voor walstroom, aangezien scheepsbrandstof in de meeste havens is vrijgesteld van belasting.

De havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen en Haropa (Le Havre, Rouen en Parijs) hebben daarom afgesproken zich gezamenlijk in te zetten om tegen 2028 walstroomvoorzieningen voor containerschepen vanaf 14.000 TEU te hebben.

In dit segment is het steeds gebruikelijker dat nieuwe schepen een walstroomaansluiting hebben. Om hun engagement te tonen en een duidelijk statement te maken, ondertekenden deze havens een Memorandum of Understanding.

Ook pleiten de havens gezamenlijk voor duidelijke Europese regels voor het gebruik van walstroom of een gelijkwaardig alternatief. De havens vragen ook een vrijstelling van energiebelasting voor walstroom en voldoende publieke fondsen om deze walstroomprojecten te realiseren.