Omzet GasTerra daalt met 25% vanwege terugschroeven productie

De Nederlandse overheid heeft de productie van gas uit het Groningenveld beperkt vanwege aanhoudende aardbevingen in Groningen.

Trefwoorden: #gas, #Gashandelsonderneming, #gasproductie, #GasTerra, #Groningen, #Groningenveld

Lees verder

Nieuws

( Foto: GasTerra - Gertjan Lankhorst )

ENGINEERINGNET.NL - Gashandelsonderneming GasTerra heeft de jaarcijfers over 2015 gepubliceerd. Zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten zijn gedaald. Het verkoopvolume in 2015 was 70,3 miljard kubieke meter, wat in 2014 op 81,3 miljard kubieke meter lag.

De omzet kwam uit op 14,7 miljard euro, 25% minder dan in 2014. Toen lag de omzeg nog op 19,5 miljard euro. Deze daling is in de eerste plaats het gevolg van de maximering van de productie uit het Groningenveld door de Nederlandse overheid en de gestaag afnemende productie uit de kleine velden, maar ook van de lagere gasprijzen.

GasTerra heeft als aandeelhouders gehouden Shell (25%), ExxonMobil (25%) en de Staat der Nederlanden (50%, waarvan direct 10% en indirect via Energie Beheer Nederland 40%).

In Nederland wordt de discussie over de rol van aardgas in de energievoorziening gedomineerd door de aardbevingen die ontstaan als gevolg van de gaswinning in Groningen. ‘Het is in de Nederlandse gassector geen ‘business as usual’ en dat zal het naar mijn overtuiging ook nooit meer worden’, aldus GasTerra-CEO Gertjan Lankhorst in reactie op de jaarcijfers.

‘Wat de aardbevingen in Groningen hebben veroorzaakt is ingrijpend. De mensen die in het gebied rondom het Groningenveld wonen, lijden onder schade, gevoelens van onzekerheid en angst. Tegelijkertijd moeten de miljoenen huishoudens in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België, die afhankelijk zijn van Gronings aardgas voor de verwarming van hun woning, kunnen blijven rekenen op het gas waarmee zij hun woningen verwarmen.'

'De hoge economische en maatschappelijke waarde van deze bodemschat mag evenmin worden veronachtzaamd. Nederland beschikt vijftig jaar na ontdekking van het Groningenveld nog altijd in totaal over circa 700 miljard kubieke meter conventioneel aardgas.

Bij de verantwoorde winning daarvan zal de samenleving ook in de toekomst zowel economisch als ecologisch baat hebben. Het is daarom van groot belang dat de gevoelens van onveiligheid in Groningen kunnen worden weggenomen en het draagvlak voor de gasproductie in Groningen wordt hersteld.’

Ondanks de grote veranderingen in het ondernemingsklimaat is de missie van GasTerra gelijk gebleven: de waarde van het Nederlandse aardgas maximaliseren. De kern van de strategie is en blijft het aan GasTerra aangeboden aardgas verkopen tegen een marktconforme prijs.

Van het totale ingekochte en vervolgens verkochte volume van 70,3 miljard kubieke meter was 29,4 miljard afkomstig uit het Groningenveld, 22 miljard uit de kleine velden, 12 miljard via virtuele handelsplaatsen en 6,9 miljard van gasleveranciers uit Rusland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Het belang van de vrije gasmarkt blijft toenemen. De handel op de Nederlandse handelsplaats TTF steeg in 2015 naar een recordhoogte met een verhandeld volume van 1.708 miljard kubieke meter. De populariteit van de TTF is te danken aan de vooraanstaande positie die Nederland vanouds in de Europese gassector inneemt. Het verhandelde volume groeit er jaar op jaar.

In 2013 was de gemiddelde churn-rate (de ratio tussen fysiek en verhandeld volume) nog 18,5. In 2014 steeg deze naar 31 en in 2015 naar 37. De TTF is dankzij haar vooraanstaande positie de belangrijkste prijsmarker voor langetermijncontracten en voor gas op de andere handelsplaatsen in continentaal Europa.

Sinds 2014 is het volume Groningengas gebonden aan een jaarlijkse productiemaximum. Nadat het Kabinet in januari 2015 voor het kalenderjaar 2015 een productiemaximum van 39,4 miljard kubieke meter had vastgesteld, besloot het in juni 2015 dat de totale winningen uit het Groningenveld in 2015 maximaal 30 miljard kubieke meter mocht bedragen, naast een eenmalige netto onttrekking uit de gasberging in Norg van drie miljard kubieke meter.

Na een uitspraak van de Raad van State besloot het Kabinet dat in het gasjaar 2015/2016 (dat loopt van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016) niet meer dan 27 miljard kubieke meter uit het Groningenveld mag worden gewonnen. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het lopende gasjaar een relatief koud jaar blijkt te zijn.

Het is noodzakelijk en onontkoombaar dat de energievoorziening duurzamer wordt. Door het vooralsnog beperkte aandeel van hernieuwbare bronnen zoals wind en zon zullen fossiele brandstoffen echter ook in de nabije en verdere toekomst een hoofdrol spelen.

GasTerra helpt daarbij onder meer door groen gas te verhandelen, door specifieke producten te ontwikkelen en door in het kader van zijn MVO-beleid mee te werken aan energietransitieprojecten.

De dalende volumes en omzetten missen hun uitwerking op de organisatie van GasTerra niet. GasTerra is in het jaar 2015 een reorganisatie- en kostenbesparingsproces gestart.

Doel is om tot en met 2018 de kosten met ongeveer 30% te verminderen. Dit gebeurt zonder gedwongen ontslagen.