Sirris opent hightech ‘Smart & Digital Factory’-applicatielab

Sirris en provincie West-Vlaanderen hebben een half miljoen euro geïnvesteerd in robots en digitale tools. Vorige week werd een hightech ‘Smart & Digital Factory’-applicatielab geopend.

Trefwoorden: #Herman Derache, #Industrie 4.0, #Internet of Things, #Provincie West-Vlaanderen, #Sirris, #Smart & Digital Factory-applicatielab

Lees verder

Techniek

( Foto: Sirris )

ENGINEERINGNET.BE - Het hightech ‘Smart & Digital Factory’-applicatielab is de achtste vestiging van technologiecentrum Sirris en vormt het eerste onderdeel van het West-Vlaamse centrum voor Machinebouw en Mechatronica.

Met dit applicatielab willen Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen technologieapplicaties, onder meer in het kader van Factories of the Future en Industrie 4.0, voor West-Vlaamse en Vlaamse bedrijven beschikbaar stellen.

Meer dan 40% van de Machinebouw en Mechatronica-industrie zit in West-Vlaanderen, terwijl minder dan 10% van onderzoek en technologische dienstverlening in dat domein zich in deze provincie bevindt.

Herman Derache, algemeen directeur van Sirris: “De vestiging bevindt zich in het hart van het dichte kmo-netwerk rond mechatronica, én dichtbij de onderzoekspartners. Ze beschikt over de nodige kantoorruimte en labo's, met onder meer een demoruimte voor flexibele productieautomatisering.”

De nieuwe infrastructuur, waarin collaboratieve robots en digitale tools centraal staan, omvat onder meer een demoruimte waarin bedrijven de haalbaarheid van deze technologieën voor hun zaken kunnen evalueren en uitproberen.

Er werden drie mogelijkheden opgesteld. In de eerste cel zal het potentieel worden gedemonstreerd van mobiele technologieën zoals smart glasses in productie, in dit geval voor order-picking.

Een AGV (automated guided vehicle) brengt de geselecteerde onderdelen naar een tweede cel, waar collaboratieve robots zullen tonen hoe de samenwerking met een menselijke operator in robot-ondersteunde assemblage kan verlopen.

Ten slotte brengt de AGV het geassembleerde product naar de laatste cel, waar een operator via technologie ondersteund wordt in zijn manuele taken en bij kwaliteitscontrole.

Naast het applicatielab van Sirris in associatie met UGent Campus Kortrijk wordt ook een tweede lab voorzien, gelinkt aan de digitale knowhow van Howest, dat de toepassingen van virtuele en toegepaste realiteit met de machinebouw en de productiebedrijven onderzoekt.

De R&D-pijler wordt uitgebouwd rond de onderzoeksinfrastructuur die vanuit de KU Leuven in ontwikkeling is in Brugge en die voortbouwt op de jarenlange activiteiten aan de Technologiecampus Oostende van KU Leuven.

Sirris investeerde tot nu toe al bijna een half miljoen euro in het lab en zal ook de komende twee jaar blijven investeren.

In het totaal zal vanuit de sector, de overheid en de kennisinstellingen in het Machinebouw en Mechatronica centrum 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in de komende 2 jaar.


Op de foto:
Van links naar rechts: Stefaan Matton, Algemeen Directeur bij POM West-Vlaanderen, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen Jean de Bethune en Herman Derache, Algemeen directeur van Sirris in het nieuwe Smart & Digital Factory applicatielab van Sirris in Kortrijk.