Ecobossen-project van Eandis van start gegaan

Eandis en Bornem hebben de eerste boom geplant van een bos dat 2 hectare groot wordt. De aanplanting in Bornem is de start van het Ecobossen-project.

Trefwoorden: #BOS+, #bos aanplanten, #CO2-uitstoot, #Eandis, #ecobos project, #gemeentebesturen, #milieu

Lees verder

Techniek

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Met het ‘Ecobossen’-project wordt de aanplanting van bossen in een twintigtal gemeenten in haar werkgebied gefinancierd.

De komende vijf jaar wordt op de aanplanting van in totaal 25 hectare bos gemikt. Dat komt overeen met ongeveer 50 voetbalvelden. In 2016 wil men in totaal al 5 hectare bos aanplanten. De aanplanting gebeurt telkens in overleg met BOS+.

De aangeplante bomen zijn de volgende jaren goed voor een opname van tonnen CO2. Het Ecobossen-project biedt daarmee een win-win.

Enerzijds ondersteunt Eandis haar partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Dat engagement gingen de betrokken gemeenten aan toen ze het zogenaamde Burgemeestersconvenant ondertekenden.

Daarnaast past het Ecobossen-project binnen de doelstelling van energiedistributeur om ook zelf haar CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20%, ten opzichte van 2008. Momenteel is die uitstoot al met 13% gedaald.

Walter Van den Bossche, CEO Eandis: ‘Een van de doelstellingen binnen die visie is onze ambitie om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid te helpen behalen. Dat doen we door alle betrokkenen in het klimaatverhaal expertise, advies en concrete oplossingen op het vlak van energie te bieden, als Vlaams energiekenniscentrum.’

Bornem beet de spits af van het Ecobossen-project, met de aanplanting van een eerste boom in de Kluisstraat (‘Breevenbos’, een natuurgebied dat tot voor kort gebruikt werd als graasweide). Daar komt een bos ter grootte van 2 hectare.

Het aan te planten bos bestaat uit zomereik, lijsterbes, ruwe berk, spork, boskers en zwarte els. Op die manier verzekeren de partners dat er een inheems gemengd loofbos ontstaat waarin heel wat planten en dieren een thuis zullen vinden, en waarin het bovendien fijn wandelen is.


Op de foto:
v.l.n.r.: Jean Pierre Hollevoet (Eandis), peter Hendrik D’Hertefelt en meter Ianka Fleerackers van het bos, burgemeester Luc De boeck (Bornem), en Sander Van Daele van BOS+.