Graydon barometer maart: ”Aantal faillissementen daalt”

Het aantal faillissementen in ons land is in maart sterk gedaald. Er gingen in totaal 853 zaken failliet, een daling met 384 eenheden of 31,04% tegenover maart 2015.

Trefwoorden: #faillissement, #Graydon, #Graydon barometer

Lees verder

HR

ENGINEERINGNET.BE - Over het hele eerste trimester noteert Graydon een afname met 17,63% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon: “De daling van het aantal faillissementen is het sterkst in het Brusselse Gewest. In maart van dit jaar werden daar 130 uitspraken gedaan, bijna de helft minder dan in maart vorig jaar.”

De daling van het aantal faillissementen zet zich door in alle Belgische provincies, behalve in Oost-Vlaanderen. Daar wordt ten opzichte van het eerste trimester 2015 een stijging van het aantal bankroete bedrijven met 6,04% genoteerd.

Het aantal faillissementen daalt in quasi alle sectoren. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 worden belangrijke dalingen genoteerd binnen de sector bouw (-23,68%) en de zakelijke dienstverlening (-34,12%).

Ook binnen de transportsector wordt een daling met -30,16% genoteerd. De sector van de horeca laat echter een bijna-status quo zien. Het relatieve aandeel van de horeca in het totaal aantal faillissementsuitspraken neemt zo beduidend toe.

Het aantal failliete bars & cafés vormen nu bijna 9% van het totaal aantal faillissementsuitspraken, terwijl dit over het eerste trimester 2015 nog rond de 7,5% lag.

Graydon heeft in deze nieuwe studie ook opnieuw de falingsgraden berekend. Afgelopen jaar was de falingsgraad van de Belgische ondernemingen 0,91%. Anders gesteld: we telden één faillissement per 110 actieve ondernemingen. Dit is een gunstige evolutie: in 2014 werden nog één faillissement per 103 actieve bedrijven genoteerd.

Bij bedrijven die werken onder een vennootschapsvorm is de falingsgraad 1,63% of één faillissement per 63 ondernemingen. De Starters-BVBA is het faillissementsgevoelig: hier is de falingsgraad 7,73% of één faillissement per 13 Starters-BVBA’s. Voor de eenmanszaken is één faillissement per 293 actieve firma’s.

Bekijken we de falingsgraad op sectoraal niveau, dan zijn achtereenvolgens de horeca (één faillissement per 28 bedrijven), de transportsector (één faillissement per 51 bedrijven) en de bouwsector (één faillissement per 63 bedrijven) het gevoeligst voor een faillissement.

De sector van de verzekeringen en vermogensbeheer én van de vrije beroepen zijn dan weer de veiligste sectoren. Binnen die laatste sector bestaat een faillissementskans van één op 848 actieve ondernemingen.


(bron en infographic: Graydon)