SmartPort investeert miljoenen euro’s in de Rotterdamse haven

Meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en SmartPort, hebben tot nog toe bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk havenonderzoek.

Trefwoorden: #Deltalinqs, #Erasmus Universiteit Rotterdam, #investeren, #Rotterdamse haven, #SmartPort, #Technische Universiteit Delft

Lees verder

Nieuws

( Foto: SmartPort )

ENGINEERINGNET.NL - SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Het doel van SmartPort is Rotterdam en het Rotterdams havengebied toekomstbestendig te houden.

Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam en bestuursvoorzitter SmartPort, onderstreept dit: ‘SmartPort zorgt ervoor dat Rotterdam de slimste haven blijft door de beste kennis en de beste bedrijven te verbinden.’

Meer dan vijftig Rotterdamse havenbedrijven, de Topsectoren en SmartPort, hebben tot nog toe bijna 12 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk havenonderzoek. De eerste twintig onderzoeken op het gebied van logistiek, energie, haveninfrastructuur en de samenwerking tussen stad en haven zijn gestart.

Er komen fondsen vrij om met het bedrijfsleven, overheden en universiteiten kennis te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de transities. TKI Dinalog (Topsector Logistiek) en SmartPort hebben dit vastgelegd in een meerjarig plan. Directeur TKI Dinalog, Albert Veenstra: ‘SmartPort is een unieke innovatiecommunity die door vraagstukken vanuit het bedrijfsleven de topsectoren inspireert.’

‘De uitdagingen zijn groot. Om die reden is het gezamenlijk stellen van de juiste vragen en het samen zoeken naar de antwoorden de enige weg naar een succesvolle transitie,’ besluit directeur van SmartPort Michiel Jak.