• 15/04/2016

Masterclass Future energy solutions op Maintenance - Pumps&Valves 2016 - invitatie

De manier waarop in de toekomst met energie zal worden omgesprongen, zal ook een effect op de onderhoudsdienst hebben.

Trefwoorden: #Future Energy Solutions, #Maintenance, #masterclass, #Smart Grids Flanders

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Niet alleen zal het actieterrein van de technicus verruimen naar installaties die energie produceren en naar software om het energieaanbod te verifiëren. Ook, en vooral, zal de maintenancedienst zijn preventieve ingrepen flexibeler moeten inplannen. Want de toekomst is: zoveel mogelijk energie gebruiken op de momenten dat er een piekaanbod is.

De laatste jaren onderging de energiemarkt een ware metamorfose. Voordien werd energie op een klein aantal plaatsen geproduceerd, dit in functie van de verwachte behoefte. Met de doorbraak van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen en zonneboilers, windturbines, warmtekrachtkoppeling, ... is de situatie totaal veranderd. Energie wordt alsmaar vaker gefragmenteerd geproduceerd, en is (grotendeels) afhankelijk van het weer.

Peter Verboven, Directeur van Smart Grid Flanders: “Hoewel de traditionele energiebronnen hun productie op deze input afstemmen, valt het weer moeilijk te voorspellen. Vandaar dat zich geregeld piekbelastingen op het net voordoen, met als gevolg schade aan installaties of zelfs het wegvallen van de energievoorziening.

Tegelijk zien we dat het simultaan uitvallen van meerdere reactoren tot schaarste kan leiden. Gezien de traditionele energieproductie in de toekomst zal worden afgebouwd ten voordele van de hernieuwbare bronnen, zullen er alsmaar grotere fluctuaties in het energieaanbod ontstaan.

Er zullen constant grote pieken en dalen zijn, wat zijn weerslag op de kostprijs van energie zal hebben. Resultaat? Het zal economisch interessanter – en wellicht zelfs noodzakelijk – worden om energie te verbruiken wanneer die in grote hoeveelheden beschikbaar is.”

Wees voorbereid!
Deze tendens zal vooral een grote impact op de Europese productiebedrijven hebben. Willen die hun concurrentiële positie ten opzichte van de lageloonlanden bestendigen, dan zullen ze om economische redenen genoodzaakt zijn om hun productie op het energieaanbod af te stemmen.

Peter Verboven: “We voorzien twee evoluties. Enerzijds zullen bedrijven meer en meer hun eigen energie produceren én hun overschotten aan elektriciteit, warmte, stoom, ... ‘delen’ met organisaties in de buurt. Dit zijn de zogenaamde ‘microgrids’ waarbij energie lokaal wordt geproduceerd om meteen te consumeren.

Anderzijds zal energie afkomstig van hernieuwbare bronnen in toenemende mate in het net worden geïnjecteerd. Beide trends vereisen een gebruik van energie op het moment dat die beschikbaar is. Wat dus impliceert dat vooral de ‘grote consumenten’, zoals fabrieken, best nu al kijken hoe ze hun productie en logistieke activiteiten flexibeler kunnen organiseren.

Anders lopen ze het risico om in de toekomst met torenhoge energiekosten te worden geconfronteerd. Of erger: hun activiteiten zullen op momenten dat de weersomstandigheden tegenzitten, stilvallen door schaarste aan energie.”

Belangrijke taak voor maintenanceteam
Momenteel denken bedrijven nog al te vaak uitsluitend in termen van energiebesparing. Ze investeren in energiezuinige oplossingen en zoeken naar valorisatiemogelijkheden van warmte. “Op zich kan ik dit alleen maar toejuichen”, vertelt Peter Verboven.

“Helaas zullen deze inspanningen in de toekomst niet meer volstaan. Vooral de industrie zal op flexibiliteit moeten inzetten. Fabrieken zullen hun planning van de productie op basis van de weersvoorspellingen en de ‘energieoverschotten’ van de omliggende bedrijven dienen af te stemmen. Hetzelfde geldt voor de preventieve en predictieve maintenance.

Zo zal het gemeengoed worden om een shutdown te voorzien op dagen dat er weinig zon- en/of windenergie wordt geproduceerd. In de aanloop naar deze nieuwe realiteit is trouwens een grote taak voor het maintenanceteam weggelegd. Zij zijn immers vaak het best geplaatst om na te gaan welke utilities of machines tijdens dalmomenten in energiebevoorrading kunnen worden stilgelegd.

En belangrijk: hoelang die stop mag duren. Denk aan diepvriezers die op een piekbevoorrading pakweg 5°C kouder kunnen worden ingesteld, om ze daarna probleemloos enkele uren uit te schakelen vooraleer de temperatuur een kritische grens bereikt.

Een ander voorbeeld is het aanbrengen van buffers in de lijnen, zodat het mogelijk wordt om machines met een hoog energieverbruik tijdelijk uit te schakelen zonder dat de bevoorrading naar de klanten in het gedrang komt.”

Nog meer gevolgen voor onderhoud
De evolutie van de energiebevoorrading zal nog een ander effect op de onderhoudsploeg hebben. Naast een toename van energie-efficiënte oplossingen, zullen ook alsmaar meer systemen voor de eigen productie en het ‘delen’ van energie hun intrede maken.

Peter Verboven: “Daarnaast voorzien we de opkomst van softwaresystemen die het energieaanbod constant nagaan en de eigen activiteiten – voornamelijk productie, maar ook onderhoud – daarop afstemmen. Met andere woorden: het maintenancedepartement zal met tal van nieuwe systemen en oplossingen worden geconfronteerd, waarvan het onderhoud wellicht ook een zekere specialisatie zal vereisen.

Wil de onderhoudstechnicus van vandaag morgen niet uit de boot vallen, dan is een gezonde aandacht voor de evoluties in de energiewereld zeker geen overbodige luxe. Vandaar dat we de bezoekers van Maintenance en Pumps & Valves 2016 graag uitnodigen op de Masterclass Future Energy Solutions, waar we dieper zullen ingaan op de evoluties die ons te wachten staan.”


Programma:
12:00 – 13:30     Ontvangst & lunch

13:30 – 14:45     Masterclass deel 1 

  • De opkomst van flexibiliteit: volg de productie 

      Jef Verbeeck, Researcher – EnergyVille

  • Onderhoud en afstelling van industriële processen en installaties met hoge mate van flexibiliteit

      Aldo Peeters, Senior Energy Consultant – Grontmij

  • Energy Battle: flex, een haalbare kaart?

      Peter Verboven, Directeur Ad Interim - Smart Grid Flanders

14:45 – 15:15     Koffiebreak

15:15 – 16:30     Masterclass deel 2

  • Machine to Machine: aansturing en beheer van installaties om flexibiliteit te benutten

      Arnout Aertgeerts, Energy Specialist – Actility

  • Directe koppeling tussen windturbines en koelmagazijnen

      Stefaan Verhelst, Managing Director - Luiknatie

16:30 – 17:00     Drink

Inschrijven: Klik hierBericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.