Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

Minister Henk Kamp en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven hebben de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

Trefwoorden: #AkzoNobel, #biomassa, #DSM, #ECN, #Energy Academy Europe, #FrieslandCampina, #Gasunie, #green deal, #Groen Gas Nederland, #Havenbedrijf Rotterdam, #Henk Kamp, #Innovation Expo, #Suiker Unie

Lees verder

nieuws

ENGINEERINGNET.NL - In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een bio-based economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix.

Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied nog moeilijk van de grond.

Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk aan de hand van concrete business cases te onderzoeken waar dat aan ligt en wat er voor nodig is om tot rendabele projecten te komen.

Zo willen de ondertekenaars de weg vrijmaken voor investeringen in bestaande en nieuwe biomassastromen en in innovaties voor betere toepassingen.

Biomassa pijler in vergroening grondstoffen en verduurzaming energiemix
Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bio-raffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren.

Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen.

Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: de hoogwaardige grondstoffen worden het eerst aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels, met toepassingen voor de industrie.

Uiteindelijk wordt uit het restproduct via vergisting, vergassing en raffinage duurzame energie gewonnen in de vorm van hernieuwbaar gas. Op deze wijze kunnen alle waardevolle componenten uit bestaande biomassastromen volledig benut worden.

Deze optimalisering van waarde creëert mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa.

Nederland heeft een rijke geschiedenis als ‘gas land’. ECN zet deze traditie graag voort met de nieuwste ontwikkelingen voor het produceren van duurzaam gas en groene grondstoffen.

Een van deze ontwikkelingen loopt via de door ECN gepatenteerde route van vergassing (MILENA), gasreiniging (OLGA) naar de productie van groen gas (ESME) uit biomassa. Daarnaast kan gereinigd gas ook worden opgewerkt naar transportbrandstoffen en chemicaliën.


(bron en foto: ECN)

ECN, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, Energy Academy Europe en het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu ondertekenden de Green Deal.