Sitech Asset Health Center: primeur voor procesindustrie in West-Europa

Het onlangs officieel geopende bedrijf bundelt data en remote monitoring om zo de conditie van installaties te controleren en in actie te komen nog voordat er iets defect gaat.

Trefwoorden: #AnQore, #Arlanxeo, #Borealis, #Chemelot, #DSM Stanyl, #Fibrant, #OCI Nitrogen, #procesindustrie, #Sitech Asset Health Center

Lees verder

Techniek

( Foto: screen YouTube - Sitech Services, Chemelot )

ENGINEERINGNET.NL - Op 14 april 2016 vond de officiële opening plaats van het Sitech Asset Health Center (SAHC). Hier worden meetgegevens van fabrieksinstallaties van klanten gemonitord, met als doel trends te analyseren die informatie verschaffen over de conditie van die installaties.

Die informatie stelt Sitech Services in staat in actie te komen, nog voordat er iets defect is gegaan in de fabriek. Hiermee kan het onderhoud van de installaties voor klanten worden geoptimaliseerd. Het centraal monitoren van de conditie van een uitgebreid scala aan installaties geldt als een primeur in de West-Europese procesindustrie.

Met de data die in het SAHC binnenkomen, is Sitech in staat een link te leggen tussen faalgedrag van apparatuur en de gegevens die dit falen kunnen voorspellen. Het gaat hierbij om een combinatie van proces-, machine-, instrumenten- en omgevingsdata. De computers van het SAHC leggen relaties tussen de enorme hoeveelheid gegevens die in de fabrieken en daarbuiten verzameld worden.

Op basis daarvan kunnen de experts van Sitech een voorspellend model ontwikkelen, dat aangeeft wanneer een installatie mogelijk een storing gaat vertonen. Het tijdig voorspellen van een mogelijke storing heeft een positief effect op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de installatie. Daarnaast dalen door tijdig ingrijpen de vaste en variabele onderhoudskosten. Dit sluit aan bij de visie van Sitech, die streeft naar 100% voorspelbaar onderhoud.

Computers zijn nodig om verbanden te zoeken tussen de enorme hoeveelheid gegevens. Maar het maken, gebruiken en verbeteren van voorspellende modellen is mensenwerk. Het opstellen van een voorspellend model gebeurt aan de hand van gesignaleerde afwijken. De interpretatie van deze afwijkingen is het werk van de specialisten van Sitech.

Zij zoeken naar de oorzaak van de afwijking en de impact ervan. Vervolgens is het aan een team van direct betrokkenen om te bepalen welke acties op korte en lange termijn gewenst zijn om een bijdrage te leveren aan voortdurende verbetering.

Het SAHC maakt het mogelijk alle belangrijke fabrieksinstallaties op afstand te monitoren. Het tegelijkertijd volgen van verschillende soorten installaties maakt dit concept uniek. Dit is mogelijk, omdat Sitech Services het onderhoud voor diverse fabrieken op Chemelot verzorgt: AnQore, Arlanxeo, Borealis, Fibrant, DSM Stanyl en OCI Nitrogen.

Daardoor worden ook de kosten voor het centrum verdeeld over de verschillende fabrieken. Bovendien wordt het verzamelen van meetgegevens over installaties steeds toegankelijker, door de inzet van draadloze meettechnieken.

Het Sitech Asset Health Center is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van Smart Industry, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel, TNO en brancheorganisaties.

Sitech is nauw betrokken bij het fieldlab CAMPIONE van Smart Industry, dat tot doel heeft onderhoud 100% voorspelbaar te maken.