Imec kende een groei van 14% in 2015

Imec’s omzet in 2015 is gestegen tot 415 miljoen euro, een groei met 14% ten opzichte van 2014. Met 230 extra werknemers groeide het aantal werknemers in 2015 naar een totaal van 2.417.

Trefwoorden: #groei, #imec, #miDiagnostics, #nanotechnologie, #start-up, #Surecore, #Zembro

Lees verder

Techniek

ENGINEERINGNET.BE - Deze sterke groei is het gevolg van continue technologische innovaties, wetenschappelijke verwezenlijkingen en strategische samenwerkingen.

Hun omzet bestaat voornamelijk uit R&D-contracten met industriële partners en universiteiten wereldwijd, en hun dienstenaanbod voor chip- en systeemontwerp, prototyping en laag-volume productie voor KMO’s en universiteiten.

Meer dan 100 miljoen omzet werd gerealiseerd met Vlaamse bedrijven en bedrijven met een vestiging in Vlaanderen.

Ook inkomsten vanuit Europese onderzoeksprojecten, de jaarlijkse toelage van de Vlaamse overheid (47,7 miljoen euro), en Nederlandse overheidsfinanciering (2,75 miljoen euro) ter ondersteuning van imec Nederland in Holst Centre (Eindhoven), een open innovatie initiatief dat door imec en TNO werd opgezet, zijn in het totale budget inbegrepen.

Het bedrijf slaagde er ook in om buitenlandse bedrijven te overtuigen een vestiging in Vlaanderen op te richten. Zo werd een joint venture met JSR opgericht, die de ontwikkeling en productie van materialen voor het meest geavanceerde lithografieproces voor chipproductie naar Leuven brengt.

Naast de ettelijke samenwerkingsprojecten met KMO’s werden ook 3 beloftevolle start-ups uit de startblokken geholpen: miDiagnostics, die een wegwerpbare chip ontwikkelt voor het testen van bloedstalen, Surecore, een geheugen-IP bedrijf actief in toekomstige siliciumprocessen, en Zembro, die een armband op de markt brengt voor de opvolging van senioren.

Hun toponderzoekers publiceerden 998 papers in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Een record aantal van 180 Europese patentaanvragen werden ingediend. Deze baanbrekende resultaten benadrukken de intellectuele toppositie in nano-elektronica en haar toepassingen.

Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO bij imec: “2015 was een schitterend jaar en we zijn vastbesloten om de ontwikkeling van innovatieve oplossingen verder te stuwen met baanbrekend onderzoek en ontwikkeling. Samen met onze partners zullen we nieuwe technologische uitdagingen overwinnen en hen ondersteunen met duurzame oplossingen voor smart city, smart health, smart grid, smart mobility, smart manufacturing, kortweg: het internet-of-everything.

Met een team van getalenteerde onderzoekers, vooruitzichten op baanbrekend onderzoek, en de recente intentie-overeenkomst tot fusie met iMinds, is imec klaar om ook het komende jaar nog verder te groeien.”


(foto; imec - Luc Ven de Hove)