Groen Agro Control wint Space-MATCH prijs

Space-MATCH is het evenement waar bedrijven elkaar zoeken om ruimtetechnologie toepasbaar te maken voor de aarde.

Trefwoorden: #Groen Agro Control, #ruimtetechnologie, #Skylab Analytics, #Space-MATCH prijs

Lees verder

Techniek

( Foto: Groen Agro Control )

ENGINEERINGNET.NL - Groen Agro Control, dat gespecialiseerd is in grondmonsteranalyses en teeltadviezen, gaat samenwerken met Skylab Analytics, dat met camera's uitgeruste drones inzet om bijtijds tekorten in bemesting, aanwezigheid van plagen, ziekten en vochtproblemen op te sporen in akkerbouwgewassen.

De technologie van Skylab Analytics werd tot voor kort alleen met satellieten toegepast. Omdat drones aanzienlijk lager vliegen dan satellieten, kunnen eventuele problemen op kleine oppervlakten van landbouwpercelen en zelfs per plant worden vastgesteld. Vervolgens kan worden overgegaan op passende maatregelen zoals bemesting of (biologische) bestrijding.

Groen Agro Control voert de analyse op bodemmonsters, plagen en ziekten uit en geeft de adviezen, terwijl Skylab Analytics de vluchten, multispectrale opnames en bijbehorende berekeningen uitvoert.

Hiernaast heeft Groen Agro Control een drietal ruimtetechnologieën ontwikkeld voor het kweken van gewassen. Deze drie technologieën staan nu geregistreerd als ruimtevaarttechnologieën bij de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA).

Het 'Opname Analysesysteem van meststoffen' dient om op basis van gedoseerde en door de plant opgenomen meststoffen correcties te berekenen voor de toekomstige mestgift.

Het 'Groei management productiemodel' is ontwikkeld voor het kweken van voedingsgewassen, waarmee de groei, oogst en oogstplanning kan worden gestuurd op basis van mestgift, licht- en CO2-dosering en temperatuur. Deze modellen zijn universeel toepasbaar voor elk gewas. Laatstgenoemd model is nu in de testfase in de tuinbouw.

In het 'Lichtgewicht drinkwater productiesysteem' worden gewassen als zuiveringssysteem ingezet voor gebruikt en vervuild water.

De ontwikkeling van een teeltsysteem voor de ruimte past in de plannen van de ESA en de NASA. De ESA is al vanaf de jaren '90 bezig een 'life support systeem' voor de ruimte te ontwikkelen, het 'MELiSSA project' genaamd.

In dit project wordt onderzocht hoe eetbare gewassen, algen en zuurstof in een gesloten systeem kunnen worden geproduceerd uit afval, rioolwater en CO2. Dit systeem is opgezet om op lange termijn toe te passen in een permanente module voor een ruimtestation, of voor lange ruimtereizen zoals naar Mars.

In principe kunnen de door Groen Agro Control ontwikkelde modellen in de dagelijkse land- en tuinbouw worden toegepast op alle gewassen, en deze worden al toegepast op tomaat, roos en paprika. Vandaar dat het bedrijf de Space-MATCH prijs heeft ontvangen.