Start bouw testhal aardbevingsbestendig bouwen in Groningen

Kennis- en innovatiecentrum BuildinG start met de bouw van een testhal om nieuwe ideeën voor aardbevings- en levensloopbestendig en energiezuinig bouwen te kunnen ontwikkelen.

Trefwoorden: #aardbevingsbestendig bouwen, #Groningen, #Kennis- en innovatiecentrum BuildinG, #testhal

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.NL - BuildinG staat voor ‘Build in Groningen’. Dit innovatieplatform is opgericht door Economic Board Groningen, de Hanzehogeschool, Bouwend Nederland en TNO. De Groningse testhal is een belangrijke faciliteit waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen komen om hun concepten te delen en te testen.

BuildinG wordt ontwikkeld naast EnTrance, het energietransitiecentrum op de Zernike Campus in Groningen.

TNO draagt, door de toegepaste bouwtechnieken in het gebied te monitoren, bij aan open kennisontwikkeling rondom bouwinnovatie voor Groningen en Nederland.

TNO plaatst na de zomer een 'triltafel' in de testhal van BuildinG. De tafel van 2 bij 3 meter kan aardbevingsimpulsen opwekken. Veel testwerk kan daardoor in Groningen blijven en hoeft niet naar het buitenland.

'De triltafel is een impuls voor de bouwwereld en voor het kennisniveau van aardbevingsbestendig bouwen,' aldus Joram Nauta van TNO. 'Daarnaast is het een laagdrempelige service voor het midden- en kleinbedrijf. Uitvinders kunnen nu hun zelfontwikkelde producten uitproberen en op de markt brengen.'