Internationale broedplaats voor open innovatie in de chemie

Op 16 juni ondertekenen AkzoNobel, provincie Overijssel en gemeente Deventer een intentieverklaring om samen het Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen.

Trefwoorden: #AkzoNobel, #Deventer Open Innovation Center, #DOIC, #gemeente Deventer, #provincie Overijssel

Lees verder

Techniek

( Foto: DOIC )

ENGINEERINGNET.NL - Dit centrum moet een internationale broedplaats worden voor open innovatie in de chemie en technologie rondom AkzoNobel’s Research & Development centrum in Deventer.

De ambitie is om binnen zeven jaar 650 gebruikers te huisvesten, waaronder de 270 werknemers van AkzoNobel die nu al op de locatie werken. Inclusief de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2023. De beoogde opening van het DOIC is op 1 januari 2017.

Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die bestaat uit onder meer een groot netwerk, R&D-faciliteiten, een incubator, proeffabrieken, onderwijs-/trainingsvoorzieningen, vergaderzalen en een restaurant. Een aantal voorzieningen, zoals het veiligheidslaboratorium, het analytische lab en de mogelijkheid om productie op te schalen, is uniek in Nederland en zelfs Europa.

Het DOIC kan een belangrijke impuls geven aan het innovatievermogen van zowel start-ups, als andere bedrijven die zich op de locatie vestigen. Peter Nieuwenhuizen, RD&I Director Specialty Chemicals: "We willen in Deventer een centrum creëren van grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen. Door middel van zogenaamde 'open innovatie' komen partijen samen sneller tot baanbrekende innovaties en nieuwe gebruikstoepassingen en commerciële activiteiten."

Het centrum biedt laagdrempelige toegang tot kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven normaliter niet toegankelijk zijn. Daarnaast kunnen de hightech faciliteiten zo veel efficiënter worden ingezet. Het centrum kan een 'hotspot' worden van innovatie in de regio.

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie, van provincie Overijssel: "Zo’n centrum draagt bij aan het creëren, aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus. Ook kan het goede mogelijkheden bieden voor start-ups en voor toeleverende bedrijven."

Robin Hartogh Heys, wethouder economie gemeente Deventer, vult aan: "Het DOIC voorziet in een behoefte. Na een eerste marktverkenning hebben al tien partijen uit Gelderland en Overijssel aangegeven interesse te hebben om in het centrum aan de slag te gaan. Daar gaan toeleveranciers ook van profiteren. Het DOIC kan zo zorgen voor een stevige impuls voor de Deventer economie en werkgelegenheid."

De ontwikkeling van het DOIC maakt onderdeel uit van de voorstellen van het college van B&W van Deventer voor de Poort van Deventer. Door publiek-private samenwerking wil de gemeente bijdragen aan de ontwikkeling van initiatieven in en rondom de Stadsentree en het Havengebied.