Innovatief project Aquafarm op gebied van afvalwaterzuivering

Zes partijen hebben elkaar gevonden in het innovatieve project Aquafarm. Samen zoeken zij naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren, waarbij flora en fauna worden ingezet.

Trefwoorden: #afvalwaterzuivering, #Alterra Wageningen-UR, #Aquafarm, #Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, #Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, #onderzoekscentrum B-ware, #P2, #Radboud Universiteit Nijmegen, #Waterschap Rivierenland

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - Het afvalwater wordt gezuiverd om zoveel mogelijk hoogwaardige (half)producten te winnen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen voor parfum, medicijnen, bouwmaterialen en dierlijk voedsel. Van zuiveren naar oogsten.

De initiatiefnemers van Aquafarm gaan de uitdaging aan om de huidige afvalwaterzuiveringen op termijn te vervangen door systemen van geschakelde watercompartimenten, wat het zelfreinigingsproces van natuurlijke wateren nabootst.

In elk compartiment groeien specifieke flora en fauna die het afvalwater zuiveren en per compartiment minimaal één hoogwaardige stof produceren. Zo kunnen er naast parfum bijvoorbeeld ook bio-composieten geproduceerd worden in een compartiment met waterplanten, en kunnen er eiwitten en medicijnen geproduceerd worden door sponzen.

Het aantal toe te passen dieren en planten is oneindig: denk aan algen, wieren, hogere waterplanten, mosselen, sponzen, wormen en vissen.

Dit initiatief is het winnende idee van de Waterwegen Dragons Den waarbij 100 ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers kansen presenteerden voor het hergebruik van assets van de Waterschappen.

Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met grondstoffen en water, om ook in de toekomst voldoende kwalitatieve voedingsstoffen te produceren.

De zes partijen die initiatief hebben genomen zijn Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2 managers, Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoekscentrum B-ware en Alterra Wageningen-UR.

Gedurende een jaar gaan ze toewerken naar een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen waarmee de haalbaarheid en potentie van Aquafarm tastbaar gemaakt wordt.

De initiatiefnemers streven er naar om daarna een demonstratie-installatie op te starten.


(bron en foto: P2)

Op de foto (vlnr):
Leon Lamers (Radboud Universiteit Nijmegen/ onderzoekscentrum B-ware), Robertjan Zonneveld (p2), Flip Huijser (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) Ed Steenbergen (Waterschap Rivierenland), Wim Heijbroek (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en Piet Verdonschot (Alterra Wageningen-UR).