Toekomst unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC) onzeker na Brexit

Groot-Brittannië zegt het EU-lidmaatschap op. Dat is de uitkomst van het Britse referendum. Dit zorgt ook voor veel onzekerheid rond de invoering van het unitair octrooi.

Trefwoorden: #Brexit, #EP&C, #Europa, #Unified Patent Court, #Unitair octrooi, #UPC, #Walter Hart

Lees verder

Nieuws

( Foto: EP&C - Walter Hart )

ENGINEERINGNET.BE - Of er van dit uitstel ook afstel zal komen blijft ook nog de vraag, want nu de Britten, belangrijke initiatiefnemers in en grote voorstanders van het unitair octrooi, niet meer meedoen met de EU komt dit aantrekkelijk octrooisysteem op de helling te staan.

Walter Hart, patentadvocaat bij EP&C: “De uitstap van Groot-Brittannië uit de EU betekent een grote dreun voor de toekomst van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC). Het kan echter nog alle kanten uitgaan.”

Het enige dat vaststaat is dat de uittreding van Groot-Brittannië een flinke klap is voor het hele unitaire octrooi. Juist de deelname van de Britten aan dit nieuwe octrooisysteem maakte het interessant voor bedrijven die in meerdere Europese landen hun uitvinding of technologie met een octrooi willen beschermen.

Hart: “Het unitair octrooi wordt nu veel minder aantrekkelijk, aangezien men nu in een minder groot gebied beschermd is. Daarom moet er opnieuw worden nagedacht over de hoogte van de jaartaksen.”

Niet-EU-landen, zoals Noorwegen, Zwitserland, en binnenkort dus ook Groot-Brittannië, kunnen namelijk niet meedoen aan het unitair octrooi en de UPC. Het blijft ook de vraag hoe het zal gaan met het ratificatieproces.

Het is nog onzeker hoe dat verder zal verlopen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de voor 2 mei 2017 geplande invoering van het unitair octrooi door de Brexit aanzienlijk vertraagd worden.

De Britten waren grote voorstanders van, en belangrijke initiatiefnemers in het unitair octrooi. Ze stappen dan wel uit de EU, maar het is mogelijk dat ze dit initiatief toch willen laten doorgaan, ook al doen ze er zelf niet meer aan mee.

Verder moet er naar een oplossing gezocht worden voor het deel van de Central Division van het UPC dat in Groot-Brittannië zou worden gevestigd. Er moet een nieuwe locatie voor gevonden worden.

Hart: “Een nieuwe locatie in Den Haag of Milaan lijkt voor Hart voor de hand te liggen,” maar “het kan evenwel zijn dat de fall-out van de Brexit zo groot wordt dat het hele unitaire octrooi en het UPC op de helling komen te staan.”

Voor de toekomst van het unitair octrooi en de UPC blijft het voorlopig echter nog steeds koffiedik kijken. De bal ligt in het Britse kamp.