Oproep Europese grensregio’s voor grensoverschrijdende samenwerking

Dit jaar starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen, zoals INTERREG, EFRO en TEN-T.

Trefwoorden: #EFRO, #Europa, #Europese fondsen, #grensregio, #INTERREG, #interregio, #subsidie, #TEN-T

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De EU investeert met programma’s zoals INTERREG, EFRO en TEN-T in samenwerking tussen lidstaten. Zo ontving de Nederlandse provincie Gelderland alleen al in de periode 2014-2020 meer dan 1 miljard euro uit dit soort fondsen.

Deze gelden zijn geïnvesteerd in duurzame innovatie, landbouwontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan worden ruim 800 projecten gefinancierd in deze provincie.

De toekomst van deze structuurfondsen is onzeker vanwege de Brexit en de verwachte tekorten op de begroting. De onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar bepalen waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de Europese middelen voor 2021-2027 worden verdeeld.

De Europese grensregio’s willen de Europese fondsen na 2020 met voorrang inzetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Deze liggen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, voedselzekerheid en energietransitie.

De Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR) roepen de nationale overheden in Europa op ook na 2020 werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking. In 2018 starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen voor de periode na 2020.

Gedeputeerde Michiel Scheffer van de provincie Gelderland is bestuurslid van de AEBR: ‘Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen lidstaten versterkt. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa. Daar moeten we in blijven investeren, samen met Brussel en Den Haag’.


Er zijn in Europa 163 grensoverschrijdende regio's of regio's die aan de grens liggen, en daarvan zijn 95 lid van de AEBR. Voorbeelden van dit soort regio's zijn bijvoorbeeld:

  • Großregion SaarLorLux - Rheinland-Pfalz - Wallonië (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg)
  • Lille Eurométropole franco-belge tussen Frankrijk en België.
  • Euregio Scheldemond tussen België en Nederland.
  • Euregio Maas-Rijn tussen België, Nederland en Duitsland.