Nederland doet mee met nieuwe Europese octrooirechtbank

Eind juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht.

Trefwoorden: #Den Haag, #eengemaakt octrooigerech, #Europa, #octrooi, #octrooirecht, #Paleis van justitie

Lees verder

Nieuws

( Foto: RVO.nl )

ENGINEERINGNET.NL - Dit zogenaamde Rechtspraakverdrag voorziet in de oprichting van een geheel nieuwe rechtbank.

Deze beslist in één keer voor alle deelnemende lidstaten over inbreuk op en nietigheid van een unitair of Europees octrooi.

Daarmee komt de Nederlandse deelname aan het Eengemaakte Octrooigerecht (EOG) nog een stap dichterbij. Met de goedkeuring door de Eerste Kamer is een periode van acht weken ingegaan, waarin een referendum over de nieuwe wet kan worden aangevraagd.

Daarna kan Nederland het Rechtspraakverdrag ratificeren. Die officiële goedkeuring is een voorwaarde voor de inwerkingtreding van het Europees octrooipakket, waar ook het unitair octrooi deel van uitmaakt.

De rechtbank krijgt een centrale divisie met drie vestigingen. Deelnemende lidstaten kunnen daarnaast een eigen, lokale vestiging oprichten. Nederland zal een lokale vestiging oprichten en huisvesten in het Paleis van Justitie in Den Haag.