ENGIE Electrabel gaat zonnepanelen aanbieden

ENGIE Electrabel gaat in samenwerking met partner Sungevity een nieuw PV-aanbod op maat voor particulieren lanceren. Ze mikken op een maximaal rendement van 17%.

Trefwoorden: #ENGIE Electrabel, #photovoltaïsche elektriciteit, #Sungevity, #zonne-energie, #zonnepanelen

Lees verder

Techniek

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De energiesector is in volle verandering. Dit wordt onder meer gekenmerkt door een decentralisatie van de productiemiddelen, het verlagen van de CO2-uitstoot en een digitalisering. Een van de meest veelbelovende technologieën om aan deze doelstellingen te voldoen is zonne-energie.

De vooruitgang op het vlak van photovoltaïsche elektriciteitsproductie, de daling van de eraan verbonden kosten en het productiepotentieel in combinatie met de toekomstige oplossingen voor energieopslag maken van deze technologie een essentieel hulpmiddel om de ecologische voetafdruk te verkleinen en te besparen op de energiefactuur.

ENGIE Electrabel is ervan overtuigd dat photovoltaïsche elektriciteitsproductie een belangrijke rol moet spelen in het beantwoorden van de klimaatuitdagingen van onze maatschappij. Het is een duurzaam en rendabel productiemiddel. Ook is de kost ervan de laatste acht jaren sterk gedaald met -70%. In functie van de regio en de installatie kan het rendement tot 17% oplopen.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) schat dat zonnepanelen in België kunnen voorzien in 25% van het elektriciteitsverbruik. In dat geval kan jaarlijks 8 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden worden.