Vermijd deze 3 fouten bij het smeren van lagers

Smering van wentellagers in roterende machines, zoals bijvoorbeeld pompen, is een van de meest onbegrepen en ondergewaardeerde klussen in onderhoud.

Trefwoorden: #lagers, #onderhoud, #SDT, #smeren, #smeren van lagers, #ultrasone detectie

Lees verder

pumps_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Wist u dat 40% van de lagers nooit zijn beoogde levenscyclus haalt en dat slechte smering daar de belangrijkste oorzaak van is?

Smering is nodig om de wrijving te verminderen. Door drie courante fouten te vermijden, kunt u het gepaste moment voor smering bepalen, weet u hoeveel smeer aan te brengen en kunt u vertrouwen op de algemene gezondheidstoestand van het lager.

Fout nr. 1
Smering gebaseerd op TIJD in plaats van TOESTAND

Het lijkt verstandig om een lager één keer per week of één keer per maand te smeren. Het uitvoeren van een gepland onderhoud op regelmatige tijdstippen is een eeuwenoud begrip. Lagers moeten maar voor één reden worden gesmeerd: om wrijving te verminderen.

Zolang het smeermiddel deze functie goed uitvoert, is er geen reden om het te vervangen of meer toe te voegen. Als we te vaak smeren, heeft dit catastrofale gevolgen. Een lager smeren omdat het volgens de kalender tijd is, is een eerste fout. Controleer, meet en bepaal de wrijvingsniveaus aan de hand van ultrasone toepassingen om te weten wanneer het tijd is om te smeren.

Fout nr. 2
Over- en ondersmering

De tweede fout die we moeten vermijden, is te veel of onvoldoende smeermiddel toe te voegen. Te veel smeermiddel bouwt druk op waardoor de rolelementen door de vloeistoflaag tegen de buitenring worden geduwd.

Het lager moet nu veel harder werken om de rolelementen door een prop smeermiddel te duwen. De verhoogde wrijving en druk van te veel smeermiddel doet de temperatuur stijgen binnenin het lager. Door de overtollige warmte kan de doeltreffendheid van het smeermiddel dalen waardoor de olie gaat scheiden van het verdikkingsmiddel.

Onvoldoende smeermiddel toevoegen heeft hetzelfde levensverkortende effect. Hoe weten we of de juiste hoeveelheid smeermiddel is toegevoegd? De praktijktip van deze maand is het wrijvingsniveau met ultrasoon geluid te monitoren wanneer nieuw smeermiddel wordt toegevoegd... dosis per dosis.

Luister naar het lager en meet de wrijvingsdaling terwijl het smeermiddel in het lager vloeit. Wanneer de decibels een minimumwaarde bereiken en stabiliseren, moet u goed opletten. Voeg steeds kleinere dosissen toe. Als het decibelniveau langzaam begint toe te nemen, stop! De klus is geklaard!

Fout nr. 3
Gebruik van een ultrasoon instrument om «enkel te luisteren»

Zoals voor elke taak is er een goede manier en een verkeerde manier om dingen te doen. Gewoon luisteren naar een lager met een ultrasoon toestel dat geen feedback van de meting geeft, zorgt gegarandeerd voor problemen.

De hoorbare feedback alleen is te subjectief om comparatieve conclusies te trekken. Geen twee mensen horen hetzelfde en het is onmogelijk om te herinneren hoe het lager een maand geleden klonk.

Deze derde fout is uitsluitend afhangen van subjectief ultrageluid wanneer precieze kwantificeerbare gegevens beschikbaar zijn. Gebruik daarom altijd een ultrasoon instrument met digitale decibelmeting. Beter nog, gebruik een toestel dat meerdere omstandigheidsindicatoren in kaart brengt.

Metingen van max. RMS en piek dB tonen alarmniveaus en smeerintervallen terwijl de ultrasone amplitudefactor inzicht geeft over de staat van het lager in relatie tot het smeermiddel. De amplitudefactor helpt ons om een onderscheid te maken tussen lagers die moeten worden gesmeerd en lagers die moeten worden vervangen.

Kader: Duidelijke voordelen van het vermijden van deze drie fouten
Smering op basis van ultrasoon geluid van bedrijfsactiva biedt significante voordelen die een op een kalender gebaseerde smering niet heeft.

Smering dient een primair doel, namelijk het creëren van een dunne laag smeermiddel tussen de rol- en glij-elementen wat wrijving vermindert. Het is dan ook logisch dat de monitoring van de wrijvingsniveaus de beste manier is om de smeervereiste van een machine te bepalen, en niet de tijd dat deze in dienst is.

Vermindering van smeermiddelverbruik
Het optimaliseren van de smering van pompen en machines met ultrasoon geluid zal resulteren in een significante vermindering van smeermiddelverbruik. Een ultrasoon programma zal helpen om een betere cultuur te creëren met een schonere opslag, betere staalnames en geen vermenging van smeermiddelen.

Machines die correct gesmeerd zijn, vereisen minder energie om te draaien. Stel je voor dat het verminderen van de hoeveelheid geld uitgegeven aan smeermiddel daadwerkelijk zal leiden tot een lagere energiefactuur. Machines die minder elektriciteit verbruiken, draaien koeler en machines die koeler draaien, hebben een langere levensduur.

Oké, de echte reden om de lagersmering te optimaliseren is om de levensduur van de lagers te verlengen door te garanderen dat ze voldoende, maar niet overmatig gesmeerd zijn.

Als alles verloopt volgens plan, zullen de smeertechnici minder tijd besteden aan het smeren van lagers die geen smeerbeurt vergen. Vergeet dus bij het optellen van de voordelen van uw ultrasoon programma niet «minder werk» toe te voegen aan de lange lijst.

Waardevolle toestandgegevens
Ten laatste, door het monitoren van de smeertoestand van uw machines verzamelt u tegelijkertijd waardevolle toestandgegevens over de machine zelf. Dynamische en statische ultrasone geluiden, gekoppeld aan toestandindicatoren zoals algemene RMS, max. RMS, piek en amplitudefactor, zijn allemaal indicatoren voor de gezondheidstoestand van een lager.

Een praktijk die geen gebruik maakt van deze combinatie is geen echte oplossing voor lagersmering. Wie wist dat een simpele overschakeling van kalendergebaseerd naar toestandgebaseerd onderhoud zo veel goeds met zich kon meebrengen?
Nu weet U het!


(foto's: SDT)

door Jean-Paul Emmanuele, Training Manager SDT International