Eerste internationale studentencompetitie voor biosensoren in Eindhoven

In deze wedstrijd, georganiseerd door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), gaan Europese universiteiten met elkaar de strijd aan met innovatieve biosensoren.

Trefwoorden: #biosensoren, #gezondheidszorg, #onderzoek, #research, #SensUs, #TU/e

Lees verder

research

( Foto: © Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.NL - Een biosensor is een klein instrument om eenvoudig en snel bepaalde stoffen te detecteren in lichaamsvloeistoffen als bloed of urine. Bekende voorbeelden van biosensoren die nu al gebruikt worden zijn glucosemeters voor diabetespatiënten of zwangerschapstesten.

Biosensoren worden steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Zorgverleners krijgen hiermee bijvoorbeeld in acute situaties snel informatie in handen om ter plekke behandelkeuzes te kunnen maken. Daarnaast maakt het ‘zelfzorg’ van patiënten mogelijk.

Om de ontwikkeling van biosensoren te versnellen richtte Menno Prins, TU/e-hoogleraar moleculaire biosensoren, de studentencompetitie SensUs op.

Prins: “Studenten kunnen met heel creatieve ideeën komen. En het feit dat ook patiëntenorganisaties en grote bedrijven betrokken zijn bij SensUs vergroot de kans dat veelbelovende oplossingen ook daadwerkelijk in de maatschappij gebruikt kunnen worden.”

Aan deze eerste editie, die fungeert als een pilot, doen vijf Europese universiteiten mee, waaronder een team van TU/e. De andere teams komen uit Engeland (Imperial College), Zweden (Uppsala University), Denemarken (Technical University of Denmark) en België (KU Leuven). De studenten hebben in de afgelopen acht maanden, onder begeleiding van onderzoekers, een nieuwe biosensor ontwikkeld.

Elk jaar staat een ander molecuul centraal. Dit jaar moeten de biosensoren het molecuul creatinine meten, een indicator voor het functioneren van de nier. Een hoge concentratie creatinine in het bloed kan duiden op nierschade.

Met een biosensor als handzame test wordt het laagdrempeliger voor patiënten om thuis of bij de huisarts hun nierfunctie te controleren. Zo kan nierfalen in een vroeger stadium worden opgespoord.

Op 10 september wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een publiek evenement.