Betafence ervaren met omslag van correctief naar preventief

Bij Betafence Zwevegem hebben ze ervaring met omslag van correctief naar preventief onderhoud. Maintenance Manager Marc Vanpoecke claimt dat het aandeel preventief in 1 jaar met 40% toenam.

Trefwoorden: #asset management, #Betafence, #correctief, #draadproducent, #Marc Vanpoecke, #onderhoud, #preventief, #Ultimo

Lees verder

maint_art

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Het summum van een optimaal onderhoudsbeheer is het zogenaamde voorspellend of predictief onderhoud, waarbij algoritmes op basis van aan de field onttrokken data inschatten waar er zich in een gegeven tijdframe een bepaald risico op machinefaling zal voordoen.

Omdat deze discipline zich nog volop ontplooit en bedrijven vaak nog niet over de nodige sensor- en andere data beschikken, vormt het omschakelen van correctief naar preventief onderhoudsmanagement een uitstekende beslissing.

Wat levert de invoering van een asset management informatiesysteem op voor wie nog geen geïnformatiseerd beheer heeft of antieke software gebruikt?

«Bij ons nam het aandeel preventief in één jaar met 40% toe», claimt Maintenance Manager Marc Vanpoecke van Betafence in Zwevegem.

Wie voor het eerst met een systeem voor onderhoudsmanagement gaat werken, bereidt best een cultuuromslag voor. De overstap van correctief naar preventief impliceert een heel ander type van organisatie dan de onderhoudsdienst gewend is.

Dat besefte ook Betafence, gekend als wereldwijd producent van groene draadafsluitingen, maar intussen evengoed aanbieder van systemen voor perimeterbeveiliging en toegangscontrole.

De onderneming werkt hiervoor op basis van projectstudies op maat van elke specifieke situatie, waarvoor het telkens een risicoanalyse uitvoert om het juiste veiligheidsniveau te bepalen.

Marc Vanpoecke is er Maintenance Manager, en als dusdanig eindverantwoordelijk voor alles wat met duurzaam en kostenefficiënt onderhoud van installaties, infrastructuur en energie te maken heeft.

Competentiecentrum
Betafence produceert in 9 fabrieken in 8 landen. Zwevegem treedt daarbij op als de 'lead factory', het competentiecentrum voor de hele groep. Nieuwe technieken en organisatievormen vinden dus hun oorsprong in de Belgische vestiging, vooraleer toegepast te worden in de andere plants.

Het was in dit kader dat Zwevegem zijn technische dienst wilde innoveren. De bestaande structuur was hoofdzakelijk gecentreerd rond correctief onderhoud en er was sprake van veel ongeplande stilstand. Kosten en verbruiken werden elke maand als een «verrassing» ervaren.

Opvolging van de noodzakelijke KPI’s was zeer beperkt en ontoereikend. «Wij werkten met een verouderd en beperkt opvolgingssysteem. Het was onmogelijk om met dit voorbijgestreefde systeem de cultuuromslag van correctief naar preventief onderhoud te bewerkstelligen», vertelt Marc Vanpoecke.

Speerpunten
Preventief onderhoud was één van de speerpunten bij de selectie van het nieuwe managementsysteem. Werkzaamheden dienden eenvoudig gepland te kunnen worden, zodat het aandeel correctief onderhoud zou verminderen.

Deze afname was niet alleen essentieel voor het verhogen van de efficiëntie en de productiecapaciteit, maar ook om inzicht te verkrijgen in de kosten. Er was geen «chain of command» bij het aankopen van artikelen.

Daarom werden er geregeld verkeerde artikelen besteld, of artikelen waren niet meer op voorraad. In theorie kon iedereen bestellen. Dus diende een betere workflow te worden ingericht in het nieuwe systeem voor onderhoudsbeheer.

Samengevat waren de belangrijkste functionele vereisten voor het systeem dus het creëren van inzicht op allerlei fronten, het beter plannen van onderhoud en het kostenbewuster maken van de afdeling.

Verloop van implementatie
Na de keuze van leverancier en software, (in dit geval Ultimo), werd beslist de implementatie gefaseerd door te voeren. «In eerste instantie hebben wij ons gericht op het systeem en in een tweede fase op de koppeling met SAP.

Als er een gedeelte was gerealiseerd, werd dit uitgebreid getest.» Met het oog op de uniformiteit binnen de onderhoudsafdeling, wilde men alle gegevensbeheer via een koppeling naar het ERP-systeem op één plaats centraliseren en beheren.

Dat betekent in de de praktijk dat de bestelaanvragen, het receptioneren en het verbruik van goederen in de managementsoftware worden ingegeven en vervolgens naar SAP overgebracht. In de andere richting gaan de bestellingen, artikelen en leveranciers in SAP ook naar het pakket voor onderhoudsmanagement.

Ervaringen
Een eerste vaststelling: er kruipt veel energie en tijd in de proces- en workflow-beschrijvingen. Daarnaast dient als gouden regel binnen de onderhoudsdienst elke structurele wijziging aan een installatie of infrastructuur benaderd te worden als een «project», omdat er meestal meerdere personen aan werken en er diverse kosten mee gemoeid zijn.

In dat verband is het klaar en duidelijk vastleggen en toewijzen van de verantwoordelijken essentieel voor een vlot verloop van de implementatie. «Vanzelfsprekend kom je tijdens zo’n omschakeling tot nieuwe inzichten, of wil je wijzigingen doorvoeren.

Daarom heb je een ervaren partner/leverancier met een sterke expertise nodig. Wij verwachtten van de aanbieder dat hij, op basis van best practices, ons van de juiste adviezen zou voorzien», stelt Vanpoecke.

In de praktijk
Betafence zet het managementsysteem vandaag in ter ondersteuning van storingsmeldingen (correctief), preventief onderhoud, bestellingen, projectenbeheer en gebouwbeheer.

Met name het periodieke onderhoud heeft hierbij de nodige aandacht gehad, zodat die cultuurswijziging van correctief naar preventief ook daadwerkelijk kon worden gerealiseerd. «In één jaar tijd is ons periodiek onderhoud met 40% toegenomen.

Op dit moment is de verhouding 48% preventief, tegenover 52% correctief. We zijn ervan overtuigd dat we deze goede lijn voort kunnen zetten.» Standaard rapportages die vanuit het IT-systeem worden gegenereerd spelen hierbij een belangrijke rol, omdat men op basis daarvan goede analyses kan maken, wat resulteert in kostenbesparingen en meer efficiëntie.

De organisatie ziet alvast nog volop mogelijkheden voor de toekomst. Zo behoort een directe interface met de besturingssystemen van de installaties tot de mogelijkheden.

En door de buitenlandse vestigingen in de toekomst met dezelfde IT-platformen en -structuren te laten werken, hoopt het bedrijf dat er meer interactieve werking tussen de plants zal komen.


(foto's: Betafence)
door Bert Belmans, Maintenance Magazine en Anneloes Holstege, Ultimo Belgium