TenneT en Energinet.dk leggen datakabel mee met COBRA-kabel

De COBRA-kabel is een nieuwe 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die in 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden.

Trefwoorden: #COBRA, #COBRA-kabel, #Energinet.dk, #interconnector, #onderzeese gelijkstroomverbinding, #TenneT

Lees verder

Techniek

( Foto: TenneT )

ENGINEERINGNET.NL - Om de nodige informatie over de kabel uit te kunnen wisselen wordt naast de stroomkabel een datakabel (fiber optic cable) meegelegd.

Deze kabel is in eerste instantie bedoeld voor communicatie tussen de twee converterstations in Nederland en Denemarken.

Daarnaast zijn er een aantal technische mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het opsporen van locaties bij foutmeldingen en het meten van de temperatuur van de COBRA-kabel.

In de toekomst biedt deze glasvezelverbinding ook mogelijkheden voor de aansluiting van windparken op het telecommunicatienetwerk. De overblijvende capaciteit van de kabel zal ter beschikking komen van de markt.

Er is al een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het converterstation in de Eemshaven en volgende zomer wordt gestart met de aanleg van de kabel. De kabel wordt in 2019 in gebruik genomen.


COBRA
De kabel heeft een capaciteit van 700 MW en wordt aangelegd tussen Eemshaven (Nederland) via het Duitse deel van de Noordzee naar Endrup (Denemarken). Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zorgen ervoor dat de kabel wordt aangesloten op de bestaande hoogspanningsnetten.