AP Hogeschool sluit internationaal strategisch partnerschap

AP Hogeschool Antwerpen wist Europese middelen te verwerven voor de coördinatie van een internationaal samenwerkingsproject dat bijdraagt tot de innovatie en verbetering van onderwijs.

Trefwoorden: #Antwerpen, #AP Hogeschool, #Artesis Plantijn Hogeschool, #onderwijs, #SPACE-project, #STEAM, #STEM

Lees verder

Opleiding

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Het project kreeg de naam SPACE: ‘Strategic Partnership: Agents of Change in Education’ en heeft de ambitie om uit te groeien tot een internationale studentenorganisatie die een ambassadeursrol opneemt op het vlak van onderwijsinnovatie.

Zo zullen de deelnemende Europese studenten onder andere expertise opbouwen op het vlak van STEAM education: een vorm van onderwijsinnovatie waarbij creatieve bruggen geslagen worden tussen STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en Arts education.

De tweedejaarsstudenten van de lerarenopleidingen Kleuter-, Lager en Secundair Onderwijs van AP Hogeschool krijgen binnenkort de kans om in te stappen in dit SPACE-project.

Gedurende twee jaar zullen ze onder meer meewerken aan de uitbouw van innovatieve lespakketten, een mobile app en een digital toolkit over STEAM education.

Geert Marrin, beleidsmedewerker aan het AP-departement Onderwijs en Training en coördinator van dit SPACE-project:.“De internationale studenten zijn niet zomaar deelnemers, maar zitten mee in de cockpit. Student entrepreneurship staat immers centraal binnen SPACE. Studenten vormen zelf de motor van de beoogde onderwijsinnovaties.”

De internationale studenten zullen intensief samenwerken met elkaar via digitale weg. Daarnaast kunnen ze allen deelnemen aan internationale projectweken in Vlaanderen, Ierland en Portugal.

Epos, het nationaal agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen, kende aan het internationale SPACE consortium een subsidie toe van ruim 266.000 euro. AP Hogeschool treedt op als coördinator.


ACHTERGROND
Internationale onderwijspartners in dit verhaal zijn Dundalk Institute of Technology (Ierland), Stord Haugesund University College (Noorwegen), Speel je wijs (Nederland), Curso de Musica Silva Monteiro (Portugal) en RESEO (European network for Opera and Dance Education).

SPACE kan rekenen op de actieve steun van ESTEC, het European Space Research and Technology Centre dat gevestigd is in het Nederlandse Noordwijk.