Bio-gebaseerde industrie in Vlaanderen zit in de lift

Zowat 10% van de productie van de Vlaamse industrie is vandaag bio-gebaseerd. Het komt er nu op aan de hoge specialisatiegraad van de industriële biotechnologie verder te ontwikkelen.

Trefwoorden: #bio-based economy, #biogebaseerde economie, #biotechnologie, #EFIB-congres, #essenscia, #VIB, #VITO

Lees verder

Nieuws

( Foto: Avecom )

ENGINEERINGNET.BE - Acht partners slaan de handen in elkaar om gezamenlijk de Vlaamse regio te promoten op het EFIB-congres (Europese vakbeurs voor bio-economie).

Twee kmo’s, Avecom en Millibeter, reizen mee en gaan er op zoek naar durfkapitaal. Ze gaan deelnemen aan het zogenaamde PitchFest, een concours waar ambitieuze en innovatieve kmo’s en startups uit de bio-economie zich presenteren voor een internationaal panel van investeerders.

Het EFIB-congres (European Forum for Industrial Biotechnology and Bioeconomy) is de jaarlijkse hoogmis van de industriële biotechnologie en bio-economie in Europa. Deze negende editie verzamelt een honderdtal vooraanstaande sprekers en 650 experts uit de sector om na te gaan welke maatregelen er nodig zijn om werk te maken van een succesvolle toekomst voor de bio-gebaseerde industrie.

Op dit internationale forum presenteert Vlaanderen zich voor de eerste keer over alle bedrijfssectoren heen als innovatie- en investeringsregio voor de bio-economie.

De bedoeling is om Investeringen aan te trekken in de Vlaamse bio-economie om de vele innovaties in de sector alle kansen te geven. Vlaanderen is een pionier in de biotechnologie en telt zowat 150 biotechbedrijven, goed voor 19.000 kwaliteitsvolle jobs.

Sinds 2008 groeide de sector met bijna 30%. Bovendien registreert Vlaanderen in verhouding tot het bevolkingsaantal tien keer zoveel patenten in de industriële biotechnologie dan het wereldwijde gemiddelde. Dit is onder meer te danken aan de intensieve samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten en gereputeerde onderzoekscentra zoals VIB en VITO.

Vlaanderen beschikt eveneens over een toonaangevende pilootfaciliteit die bedrijven en onderzoeksinstellingen helpt om nieuwe, beloftevolle bio-gebaseerde laboratoriumprocessen te ‘vertalen’ naar rendabele industriële processen.

De Vlaamse bio-economie groeit dankzij open innovatie en brengt kennisinstellingen en bedrijven uit alle sectoren samen in de zoektocht naar alternatieve grondstoffen en processen voor een duurzame industrie.

Het gaat daarbij om verschillende soorten hernieuwbare grondstoffen afkomstig uit de land- en bosbouw (klassieke gewassen als suikerbiet, graan of hout) maar evengoed over micro-algen of insecten. Ook neven- en afvalstromen van bestaande processen uit de voedings- of landbouwindustrie zijn vaak een waardevolle bron van grondstoffen.

Naar schatting 10% van de industrie in Vlaanderen is vandaag bio-gebaseerd, maar er is nog heel wat economisch potentieel. Hernieuwbare grondstoffen zijn namelijk ruim beschikbaar en veelzijdig inzetbaar.

Bij efficiënt gebruik kunnen ze maximaal worden gevaloriseerd in tal van industriële sectoren zoals voeding, veevoeder, papier en pulp, textiel, chemie, materialen en energie.

Vier specifieke waardenketens bieden nog heel wat kansen voor de industriële biotechnologie in Vlaanderen. Het gaat om de productie van fijnchemicaliën uit suikers, zetmeel en andere hernieuwbare grondstoffen, de productie en het gebruik van tweede generatie suikers als grondstof, het gebruik van ligninerijke grondstoffen voor hoogwaardige materialen en chemicaliën en de conversie van CO2 naar chemicaliën.

De Vlaamse overheid selecteerde de bio-economie dan ook als een sleutelsector in haar internationale strategie voor de Vlaamse economie.


Dit zijn de 8 partnerorganisaties:
Bio Base Europe Pilot Plant, essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences, samen met FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry), het agentschap voor internationaal ondernemen Flanders Investment & Trade (FIT), Flanders Biobased Valley (FBBV), Havenbedrijf Gent, ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).