Staatssecretaris Dekker ontvangt Roadmap Grootschalige Infrastructuur

33 onderzoeksfaciliteiten en -clusters op de roadmap hebben de komende vier jaar de hoogste prioriteit voor de wetenschap in Nederland. Zij komen in aanmerking voor financiering door NWO.

Trefwoorden: #financiering, #FOM, #NWO, #Roadmap Grootschalige Infrastructuur, #Sander Dekker, #wetenschappelijk onderzoek

Lees verder

research

( Foto: screen YouTube - NanoLabNL )

ENGINEERINGNET.NL - Hoogwaardige apparatuur en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten leveren een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie.

Staatssecretaris Sander Dekker: "Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel voor vooruitgang. Excellente wetenschap kan niet zonder hoogwaardige en toegankelijke onderzoeksinfrastructuur. De Nationale Roadmap gaat over het gereedschap dat wetenschappers nodig hebben om hun belangrijke werk voor de samenleving te kunnen doen."

Eerder dit jaar bracht de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur met een landschapsanalyse zo’n 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten met een investeringsbehoefte in kaart. Er is echter te weinig geld om al deze faciliteiten in Nederland te ondersteunen.

Daarom is een selectie gemaakt van de onderzoeksfaciliteiten op basis van hun belang voor de wetenschap. Ook is er nadrukkelijk geselecteerd op aansluiting bij strategische prioriteiten, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, de topsectoren en de Europese roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten (ESFRI).

FOM en de FOM-instituten zijn betrokken bij de volgende projecten op de roadmap: de vrije elektronenlaser FELIX, het Nijmeegse magnetenlab HFML, NanoLabNL, de Netherlands Facility for Solar energy research, röntgenbundellijn DUBBLE, zwaartekrachtsgolfdetector Einstein Telescoop, de onderzeese neutrinotelescoop KM3NeT en de deeltjesversneller LHC.

Half 2017 kunnen de onderzoeksfaciliteiten, die op de Roadmap staan, hun financieringsaanvraag indienen. De eerste toekenningen worden in het voorjaar van 2018 verwacht. De Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur is ingesteld voor een periode van vier jaar. In de loop van 2020 vindt de volgende update van de Nationale Roadmap plaats.

De Permanente Commissie zal na de aanstaande financieringsronde de opzet van de huidige Roadmap evalueren. Tussentijds kunnen in urgente situaties beperkte aanvullingen gedaan worden op deze Nationale Roadmap.

Bij het in kaart brengen van de onderzoeksfaciliteiten in Nederland tijdens de landschapsanalyse constateerde de Commissie al dat een betere afstemming en samenwerking tussen faciliteiten nodig is om de investeringsbehoefte omlaag te brengen.

Zo wordt er door verschillende faciliteiten vergelijkbare apparatuur aangevraagd en worden nieuwe investeringen gedaan of gepland terwijl bij bestaande faciliteiten nog capaciteit beschikbaar is.

Een van de keuzes die de Commissie daarom heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is het aanbrengen van clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze clusters gevraagd om met één gezamenlijk investeringsplan te komen. Voorzitter

Om de strategische kaders voor deze investeringen voor langere tijd vast te leggen heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 aan NWO gevraagd een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur in te stellen.

Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar eerste omvangrijke inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door middel van de lancering van de website www.onderzoeksfaciliteiten.nl.

Deze website biedt voor het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande grootschalige infrastructuur in Nederland.


(bron: NWO)