Struviet duurzame vervanger kunstmestfosfaat

Struviet is een goed en duurzaam alternatief voor kunstmestfosfaat, aldus onderzoek van CE Delft, het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie.

Trefwoorden: #biomassa, #CE Delft, #Centrum voor Landbouw en Milieu, #kunstmestfosfaat, #Struviet, #Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

Lees verder

nieuws

( Foto: Wageningen UR )

ENGINEERINGNET.NL - In Nederland wordt op jaarbasis 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces komt blancheerwater vrij, waaruit struviet kan worden teruggewonnen.

Momenteel zijn er twee bedrijven in Nederland die struviet produceren. Struviet is toe te passen als vervanger van kunstmest, ook in de (aardappel)teelt. Dit maakt het mogelijk de nutriëntenkringloop te sluiten. Ook wordt door duurzaam grondstoffenbeheer een bijdrage geleverd aan de circulaire economie.

Struviet kan door het milieuvriendelijke karakter en de langzame afgifte goed geschikt zijn voor biologische agrariërs, tuinbouw, sierteelt, golfbanen, voetbalvelden, gebruik door consumenten en de productie van grasmatten.

Het nog geringe aanbod kan als nadeel worden ervaren. Ook kan voor sommige toepassingen de langzame afgifte een nadeel zijn. Om de marktacceptatie te verhogen zou de aardappelverwerkende industrie de werking kunnen aantonen door middel van een proeftuin.

De leden van de Vereniging voor de AardappelVerwerkende Industrie geven aan dat zij geen knelpunten meer ervaren in de wet ten aanzien van het verhandelen van struviet als meststof. Wel is het nodig om het proces te laten registeren.

Knelpunt in de wet is het verbod op het inzetten van vloeibaar struviet. Vroeger werd het afvalwater van aardappelverwerkers direct gebruikt op landbouwgrond, maar dit is niet meer toegestaan. In andere landen rondom Nederland wordt dit nog wel op deze manier gedaan.

Indien een aardappelverwerker struviet terugwint uit afvalwater en hier struvietkoek van maakt dat wordt ingezet als kunstmest, levert dit een energiebesparing op van 32,54 GJ per ton struviet en een CO2-besparing van 1,5 ton CO2 per ton struviet. Toepassing van struviet leidt ertoe dat minder fosforets, een eindige grondstof, wordt gedolven.

RVO.nl. is opdrachtgever van het onderzoek. Doel was om inzicht krijgen in de mogelijkheden van struvietproductie in de aardappelverwerkende industrie.

Steeds meer organisaties zijn actief in de 'Biobased Economy'. In 2015 waren er 947 bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief. Dat is een forse stijging ten opzichte van de 700 bedrijven in 2014.

De afgelopen jaren groeit het gebruik van biomassa voor non-food toepassingen gestaag met 2% per jaar. Momenteel wordt er 12,9 miljoen ton biomassa ingezet in de 'Biobased Economy'.