400.000 euro voor innovaties met satelliettoepassingen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Netherlands Space Office (NSO) steken dit geld in onderzoek welke rol satellieten kunnen spelen op het terrein van veiligheid en justitie.

Trefwoorden: #KNMI, #ministerie van Veiligheid en Justitie, #Netherlands Aerospace Centre, #Netherlands Space Office, #NSO, #satelliet, #satelliettoepassingen, #TNO

Lees verder

Techniek

( Foto: NLR )

ENGINEERINGNET.NL - Hiervoor wordt samengewerkt met onder andere het KNMI, NSO, TNO en het Netherlands Aerospace Centre (NLR). Het onderzoek naar het gebruik van satellieten richt zich onder meer op de thema’s opsporing en vervolging, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

De politie, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Nederlands Forensisch Instituut gaan onderzoeken of satelliettechnologie kan helpen bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten bij bodemsaneringen. Zoals bijvoorbeeld bij grote infrastructurele werken of baggerwerkzaamheden.

Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid starten in 2017 met een innovatieproject. Doel daarvan is te onderzoeken of satelliettechnologie kan helpen bij het voorkomen van het ontstaan van onbeheersbare natuurbranden.

Ook wordt onderzocht in hoeverre satelliettechnologie bruikbaar is voor het naderhand analyseren van de ontwikkeling van de brand.