Technologie UGent desinfecteert Indische toiletten

Onderzoekers van de UGent en het Indische onderzoeksinstituut BITS-Pilani in Goa hebben een technologie gelanceerd die afvalwater van toiletten desinfecteert.

Trefwoorden: #afvalwaterzuivering, #Bill en Melinda Gates Foundation, #BITS-Pilani, #elektrolyse, #hygiëne, #India, #riolen, #rioolwater, #Universiteit Gent

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.BE - Dank zij deze technologie wordt de omgeving rond open riolen voor de plaatselijke bevolking veiliger.

Miljoenen huishoudens in India hebben geen toegang tot riolering, en tientallen miljoenen huishoudens lozen in open riolen. 70% van de huishoudens heeft geen toegang tot een toilet.

In veel Afrikaanse landen is de situatie vergelijkbaar. In India heeft gebrekkige rioolwaterzuivering een enorme impact op mens en economie. Dit kost de Indische staat ongeveer 40 miljard euro per jaar, zo’n 6,4 p% van het bruto binnenlands product.

Onderzoekers van de UGent hebben samen met de Indische onderzoeksinstelling BITS-Pilani een nieuwe technologie ontwikkeld die afvalwater zuivert aan de hand van elektriciteit. Daarmee beperken ze het besmettingsrisico voor mensen die in de buurt van een open riool wonen.

Het afvalwater wordt gezuiverd door een elektrochemisch systeem. De zuurtegraad van het water wordt gewijzigd en chloor, een sterk ontsmettingsmiddel, wordt geproduceerd vanuit het water.

Het systeem kan aangesloten worden op een moerasland, wat voor een betere waterkwaliteit zorgt. Er zijn geen chemicaliën nodig voor de behandeling, enkel elektriciteit.

In de afgelopen jaren hebben onderzoekers de installatie getest in een laboratorium en voor één huishouden. Nu werkt het waterzuiveringssysteem op een gemeenschappelijk toilet voor wel 100 personen. De installatie voldoet aan de vereisten die de Indische overheid heeft opgelegd op vlak van ziekteverwekkende stoffen.

De nieuwe technologie is een stap in de richting van autonome en duurzame toiletten en riolen die niet langer moeten aangesloten worden op een groter rioleringsnetwerk, en waarbij het niet langer nodig is om chemicaliën toe te voegen.

In de toekomst willen de onderzoekers dit systeem ook op andere plaatsen in India installeren.


(bron en foto: Universiteit Gent)

Dit project kwam tot stand met financiële steun van de Bill en Melinda Gates Foundation (BMGF) en de Indische Biotechnology Industry Research Assistance Council (PMU-BIRAC) van het Department of Biotechnology.