Ruimte voor nieuwe technieken in aanpak uitstoot fijnstof

Regio FoodValley biedt veehouderijen de mogelijkheid nieuwe technieken, die nog niet wettelijk zijn verankerd, te gebruiken om sneller de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen.

Trefwoorden: #fijnstof, #Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, #Omgevingsdienst de Vallei, #Regio FoodValley, #uitstoot

Lees verder

Techniek

( Foto: screen YouTube - Regio FoodValley )

ENGINEERINGNET.NL - Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. Dit zijn de gemeenten Ede, Veenendaal, Barneveld, Wageningen, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel en Rheden.

Geur, fijnstof en ammoniak van veehouderijen in de regio FoodValley zijn van grote invloed op de lokale luchtkwaliteit. Het verminderen van die bijdrage is een ingewikkelde opgave. Regio FoodValley en een groot aantal samenwerkingspartners hebben de afgelopen periode afspraken gemaakt om de uitstoot van onder andere fijnstof te verminderen.

De afspraken staan in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen, dat de komende periode verder wordt uitgewerkt. Dat kost veel tijd. Vooruitlopend daarop hebben de regiogemeenten besloten tot een aangepaste werkwijze bij vergunningverlening voor veehouderijen.

Hierdoor zijn maatwerkoplossingen met nieuwe, innoverende technieken voor veehouderijen mogelijk. Zodoende vermindert nu al de uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl tegelijkertijd de veehouderijen de mogelijkheid behouden om zich te kunnen ontwikkelen.

De Omgevingsdienst de Vallei, de organisatie van de regiogemeenten die de omgevingsvergunningen verleent, heeft een expertteam samengesteld om dit soort vergunningen te behandelen.

De Manifestpartners, zoals de overkoepelende agrarische brancheorganisaties, leveren het expertteam informatie over beschikbare nieuwe technieken en innovaties, praktijkervaringen en kostenaspecten.

Zo kan bij de vergunningverlening optimaal rekening worden gehouden met nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen zo snel mogelijk te reduceren. Regio FoodValley draagt hiermee bij aan het verbeteren van het woon- en leefmilieu en de ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve veehouderijsector.