Gemeente Duffel en Eandis planten 2,6 ha bos aan

De gemeente Duffel, Eandis en BOS+ hebben bomen geplant van een bos dat 2,6 hectare groot wordt. De aanplanting in Duffel is één van de realisaties binnen het Ecobossen-project.

Trefwoorden: #bos aanplanten, #bossen, #CO2-uitstoot, #Duffel, #duurzaam, #Eandis, #ecobos, #klimaat

Lees verder

Nieuws

( Foto: Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - In samenwerking met lokale besturen (een twintigtal gemeenten) in haar werkgebied wil Eandis de komende vijf jaar 25 hectare bos aanplanten. Die oppervlakte komt overeen met ongeveer 50 voetbalvelden.

De aangeplante bomen zijn de volgende jaren goed voor een opname van tonnen CO2. Het Ecobossen-project biedt daarmee een win-win. Enerzijds ondersteunt de energiedistributeur haar partnergemeenten in hun engagement om hun CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Dat engagement gingen de betrokken gemeenten aan toen ze het zogenaamde Burgemeestersconvenant ondertekenden.

Daarnaast past het Ecobossen-project binnen de eigen doelstelling om ook zelf de CO2-uitstoot per medewerker tegen 2020 te laten dalen met 20%, ten opzichte van 2008. Momenteel is die uitstoot al met 13% gedaald. Bovendien helpt het Ecobossen-project Eandis de komende jaren bij de realisatie van haar vernieuwde visie.

Eandis mikt op de aanplanting van 25 ha bos, maar de aan te planten oppervlakte ligt nog niet vast. Die wordt bepaald door de milieu-inspanningen van de medewerkers: hoe meer CO2-uitstoot ze de komende 5 jaar vermijden, hoe meer bos aangeplant zal worden. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methode worden de vermeden CO2-emissies vertaald naar bebossing.

Het perceel in Duffel, gelegen aan de Hoogstraat (naast het containerpark), maakt deel uit van een groot speelbos dat onmiddellijk aansluit bij waardevolle bestaande bossen. De aanplanting van het eerste deel is goed voor 3.000 inheemse bomen op 1,3 ha.