VIB krijgt extra budget van Vlaamse regering

Vlaams minister Philippe Muyters ondertekende samen met Jo Bury, Johan Cardoen en Ajit Shetty het convenant tussen de Vlaamse regering en VIB voor de volgende 5 jaar.

Trefwoorden: #biotechnologie, #onderzoek, #onderzoeksinstituut, #Philippe Muyters, #VIB, #Vlaamse Regering

Lees verder

research

( Foto: © VIB - Ine Dehandschutter )

ENGINEERINGNET.BE - Met een verhoging van het budget met 34% tot 59 miljoen euro per jaar bevestigt de regering het belang van VIB als stuwende kracht van de Vlaamse biotechsector.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters: “VIB wordt internationaal erkend voor zijn toponderzoek en pro-actieve aanpak om onderzoeksresultaten te vertalen in economische en sociale meerwaarde, een sterk visitekaartje voor Vlaanderen.”

VIB doet al 20 jaar onderzoek naar gezond leven en duurzame voedselproductie. Een aantal nieuwe initiatieven die gelanceerd worden, zullen ervoor zorgen dat de resultaten uit het basisonderzoek efficiënter en sneller vertaald worden in maatschappelijke en economische meerwaarde voor Vlaanderen.

Zo zal het werk van de 1.500 onderzoekers in kankerbiologie, neurobiologie, plantenbiologie, onstekingsziekten & infecties, medische biotechnologie en structuurbiologie een nog grotere impact hebben.

Jo Bury: “VIB zet in op basisonderzoek en creëert vanuit dat basisonderzoek een meerwaarde voor Vlaanderen onder de vorm van producten, jobs, succesvolle start-ups, en door het aantrekken van (buitenlandse) investeringen. De verhoging van de dotatie laat ons toe om extra te investeren in translationeel onderzoek wat de maatschappelijke impact nog zal vergroten.”

Johan Cardoen: “We zullen ook een nieuw programma kunnen opstarten, nl. het “programma voor grote maatschappelijke uitdagingen”, waarin we de krachten bundelen van diverse partners uit het Vlaamse ecosysteem en wereldwijd, binnen en buiten de levenswetenschappensector, om de grote uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Een interdisciplinaire aanpak is essentieel in deze zoektocht.”

Ajit Shetty, voorzitter raad van bestuur VIB: “De substantiële investering van de Vlaamse overheid is een belangrijk signaal dat ons model werkt en dat wij een belangrijke rol te vervullen hebben in de Vlaamse kenniseconomie. Denken we alleen al maar aan de meer dan 700 jobs en 930miljoen euro (buitenlandse) investeringen die het resultaat zijn van de start-ups en de oprichting van het investeringsfonds V-BioVentures.”

De stijging van de dotatie is gebaseerd op een positieve evaluatie die VIB kreeg na een grondige doorlichting in opdracht van de Vlaamse overheid.

Een evaluatiecommissie bestaande uit externe wetenschappers en consultants beoordeelde het instituut op zijn wetenschappelijke, economische en maatschappelijke impact.