Enquête over robotisering in werk en privé

Uit een onderzoek van OpenText onder 1.000 Nederlanders blijkt dat mannen positiever staan ten opzichte van de mogelijkheden van robottechnologie dan vrouwen.

Trefwoorden: #automobiel sector, #cobot, #gezondheidszorg, #OpenText, #overheid, #robot, #robotica, #robotisering

Lees verder

nieuws

( Foto: GM )

ENGINEERINGNET.NL - Een robot die medische diagnoses stelt, je auto bestuurt of je begeleidt bij een online aankoop. Dit lijkt toekomstmuziek, maar deze en vele andere toepassingen van robottechnologie of artificial intelligence zullen veel sneller gemeengoed gaan worden dan velen van ons denken.

Er is al veel gezegd en geschreven over de groeiende automatisering en robotisering in tal van sectoren, zoals de gezondheidszorg, maakindustrie en automotive industrie. Artificial intelligence moet veel organisaties slimmer, productiever en efficiënter gaan maken.

Maar hoe kijkt de Nederlander aan tegen de groeiende rol die robots gaan innemen in het dagelijks leven? Wat kunnen we verwachten van robots in verschillende sectoren? En is deze ontwikkeling een zegen of juist een bedreiging?

Over deze laatste vraag zijn mannen en vrouwen duidelijk verdeeld. 75% van de mannen geeft aan zich er comfortabel bij te voelen om in de toekomst samen te werken met robots, tegen 47%van de vrouwen. Ook de verschillen tussen jongeren en ouderen zijn groot.

Jongeren zijn beduidend positiever over de inzet van robottechnologie. Zo is 62% van de groep 18-24 jaar ervan overtuigd dat robots bij de online aankoop van producten of diensten een betere klantenservice kunnen bieden dan menselijke medewerkers.

Overheid
Gevraagd naar de toekomstige rol van robottechnologie binnen de overheid is slechts 13% ervan overtuigd dat er nooit robots binnen overheidsinstanties werkzaam zullen zijn. 67% ziet dit binnen 10 jaar wel gebeuren en 11% zelfs al binnen 1 of 2 jaar.

Als belangrijkste voordelen van robottechnologie binnen de overheid worden genoemd kortere wachttijden (54%), minder administratieve handelingen (46%) en minder fouten (45%).

Automotiv
De eerste zelfrijdende auto’s zijn al op de weg te vinden en de ontwikkeling lijkt snel te gaan. Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders verwacht dat er binnen 10 tot 15 jaar meer zelfrijdende auto’s op de weg te vinden zijn dan door een bestuurder aangedreven auto’s. 9% denkt dat dit zelfs binnen vijf jaar al realiteit is. Een overgrote meerderheid (72%) is er wel van overtuigd dat dit het wegverkeer veiliger zou maken.

Gezondheidszorg
Als belangrijkste winstpunten voor deze sector worden genoemd het sneller stellen van een diagnose (53%), een meer accurate diagnose (42%) en sneller toegang tot de eigen medische gegevens (36%). 63% geeft aan de medische diagnose op basis van AI te vertrouwen maar wel de extra bevestiging van de dokter te willen ontvangen.